Hopp til innhold

Kommunikasjon og kultur 2

Tekst og virkelighet

Tekst og virkelighet handler om hvordan individets og fellesskapets virkelighetsforståelse kommer til uttrykk i og formes av tekst. I dette emnet lærer du om tekstkulturer og sjanger, diskurs, litteraturteori og estetikk.