Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

"Gone surfing!"

Visste du at Norge har noen av de beste surfestedene i verden? Og at et av dem er Hoddevika i Nordfjord? Gjør oppgavene på denne siden sammen i par.

Del 1

Dere har fått i oppdrag å se på mulighetene til å skape en surfedestinasjon i Hoddevika, ytterst ved Stad i Nordfjord.

Kommunen ønsker å stimulere til en helårig reiselivsdestinasjon, men de er litt usikre på hva som skal til. De ønsker at dere lager et planutkast til hvordan dere tenker det kan se ut, og hva de kan tilby turistene.

 • Lag en tegning (plakat) over området og hvordan dere tenker det kan se ut. Bruk gjerne bilder som illustrerer planen deres.

 • Ta høyde for

  • overnatting
  • servering
  • attraksjoner
  • transport
  • andre tilbud og infrastruktur

Del 2

Kommunen ønsker også at destinasjonen skal jobbe for å bli merket som et bærekraftig reisemål.

 • Bruk håndboka for reisemålsutvikling, kapittel 5 (lenka finner du under Tips nedenfor). Lag et utkast til en plan og sett opp punkter for fase 1 Hoddevika.
 • Velg ett punkt på lista deres som dere utdyper, og lag en plakat med bilder som viser forslagene deres.

Tips

Se den danske surfedestinasjonen i Thy, Cold Hawaii.

Her finner du mer informasjon om Cold Hawaii fra blogg.stenaline.no.

Håndboka for reisemålsutvikling finner dere hos businessvisitnorway.com.

Et venndiagram som viser sammenhengen mellom bærekraftig utvikling og økonomi, sosiale forhold og miljø og klima. I tre sirkler står det "økonomi", "sosiale forhold" og "miljø og klima", sammen med små ikoner som symboliserer dette. I en sirkel i midten står det "bærekraftig utvikling". Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 3

 • Diskuter i par ringvirkningene som en helårig surfedestinasjon i Hoddevika kan ha for områdene rundt.
 • Skriv en oppsummering over hva et slikt reisemål kan bety for kommunen og for andre destinasjoner i nærheten.

Del 4

 • Lag en presentasjon for klassen om surfedestinasjonen Hoddevika.

Relatert innhold

De første turistene kom til Norge på 1800-tallet. Utviklingen av reiselivet har gått fort. Hva skal til for at et sted blir en reiselivsdestinasjon?

CC BY-SASkrevet av Cathrine Meyer Johansen.
Sist faglig oppdatert 04.01.2021

Læringsressurser

Det helhetlige reiselivsprodukt