Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

"Fem på gata" om norske attraksjoner

Vi har mange attraksjoner i Norge. Hvilke av dem er mest kjent?
Bildet viser fareskilt med troll på ved Trollstigen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

I denne oppgaven skal dere lage en «fem på gata»-undersøkelse for å finne ut litt mer om hvor godt folk kjenner til norske attraksjoner.

Oppgave

Forberedelser

 • På nettet: Søk etter og les om kjente norske attraksjoner. Hvilke er de ti mest kjente?
 • Forbered tre korte spørsmål om norske attraksjoner, for eksempel:

  • Hvilke ti norske attraksjoner er de første du tenker på?
  • Hvilke tre tror du er mest kjent, og hvorfor?
  • Hva er en turistattraksjon for deg?

Del 1 – i par ute

 • Ta med dere penn og papir og gå til sentrum eller et handlesenter der hvor dere bor. Henvend dere til folk på gata eller på senteret, og spør dem høflig om dere kan stille dem noen spørsmål til et skoleprosjekt om norske attraksjoner. Prøv å få intervjuet fem forskjellige personer.

Del 2 – i par på skolen

 • Renskriv intervjuene deres i et dokument, og sett hvert intervju sammen med bildet som hører til. Skriv ut og lag en kollasj på veggen i klasserommet.

Del 3 – i klassen

 • Les hverandres «fem på gata». Diskuter funnene deres. Hva vet folk om norske attraksjoner? Kjenner de til de ti mest kjente attraksjonene? Er svarene overraskende? Hvorfor / hvorfor ikke?
 • Lag en ny topp-ti-liste med de attraksjonene som var mest kjent.
CC BY-SASkrevet av Cathrine Meyer Johansen.
Sist faglig oppdatert 04.01.2021

Læringsressurser

Det helhetlige reiselivsprodukt