Hopp til innhold

Oppgave

Reise: Kulturkunnskap

I denne oppgaven skal du planlegge en fiktiv reise gjennom ulike land eller samfunn. Du velger selv hvor mange land eller samfunn du vil besøke, og om reiseruten skal foregå i en spesiell verdensdel, eller på tvers av verdensdelene.

Et pass og en flybillett.

Målet med denne oppgaven er å finne kulturelle særtrekk ved de stedene reisen går til, i tillegg til å drøfte hvorfor kulturell kunnskap er viktig.

Disse kjennetegnene skal du videreformidle til klassen din gjennom en muntlig presentasjon. Dette vil kreve litt forarbeid, og du må lete etter den informasjonen du har behov for. Husk å være kritisk til kildene du bruker! Et annet tips er å velge land og samfunn der informasjon er lett tilgjengelig.

Gjør følgende:

  1. Reflekter: Hvorfor er det viktig å kjenne til kulturen i ulike land og samfunn?
  2. Velg noen land eller samfunn du ønsker å besøke eller undersøke. Reiseruten kan gå gjennom ett land, eller du kan se på flere ulike land og verdensdeler. Eksempel: Spania, samiske samfunn, England og grønlandske samfunn.
  3. Let etter kulturelle særtrekk i de landene eller samfunnene du besøker.
  4. Lag en muntlig presentasjon hvor du forteller resten av klassen om funnene dine. I presentasjonen skal du:

    • Drøfte hvorfor kulturkunnskap er viktig.
    • Fortelle om funnene du har gjort.
    • Forklare hvorfor det er viktig å kjenne til de kulturelle særtrekkene du har funnet, og de eventuelle konsekvensene av å ikke kjenne til dem.
Sist faglig oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Kai Arne Ulriksen

Læringsressurser

Kommunikasjon og kulturforståelse

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale