Hopp til innhold

Film og filmklipp

Kommunikasjon i endring

Hvordan vi kommuniserer, har endret seg i takt med utviklingen av medier.

Sist faglig oppdatert 21.02.2020
Skrevet av Inger Gilje Sporaland

Læringsressurser

Kommunikasjon og kulturforståelse

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale