Hopp til innhold

Reiseliv og språk 1

Reiseplanlegging og informasjonsformidling

Opplevelser har en sentral plass i utviklingen av reiselivsprodukter og destinasjoner. Når vi planlegger reiser, skal vi skape, formidle og kommersialisere opplevelser. Reiseplanlegging og informasjonsformidling må være tilpasset de aktuelle målgruppene.

Læringsressurser

Reiseplanlegging og informasjonsformidling

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?