Hopp til innhold

Oppgave

Markedskommunikasjon av fotballsko

I denne oppgaven skal du, med bakgrunn i en film, svare på spørsmål om markedskommunikasjon av fotballsko og om Torshov Sports kommunikasjonsstrategi.

Oppgaver:

  1. Se filmen over og forklar hva som menes med kommunikasjonskanaler, og med begrepene personlig kommunikasjon og massekommunikasjon.
  2. Forklar hva som menes med kjøpte, eide og fortjente kanaler.
  3. Hvilke kommunikasjonskanaler benytter Torshov Sport i sin markedskommunikasjon?
  4. Forklar kommunikasjonsprosessen som skjer i filmen ovenfor, ved hjelp av Lasswells huskeregel for kommunikasjonsanalyse: «Hvem sier hva, til hvem, gjennom hvilken kanal og med hvilken virkning?»
  5. Forklar AIDAS-modellen, og benytt eksempler fra filmen.
  6. Gjør rede for hvordan influensermarkedsføring kan være aktuelt i markedskommunikasjon av fotballsko.
  7. Vurder hvordan Torshov Sport kan benytte programmatisk annonsering og algoritmer i sin markedskommunikasjon. Vil du anbefale Torshov Sport dette? Begrunn svaret ditt.
Sist faglig oppdatert 11.01.2021
Skrevet av Elisabeth Thoresen Olseng

Læringsressurser

Reiseplanlegging og informasjonsformidling

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell