Hopp til innhold

Reiseliv og språk 1 - Ressurssamling

    Merke- og verneordninger

    Hvordan kan reiselivsutviklingen bidra til ansvarlig bruk av fellesgoder og naturressurser? Merkeordninger kan være et verktøy for å systematisere arbeidet med bærekraft på en reiselivsdestinasjon. Vi har både nasjonale og internasjonale merke- og verneordninger.

    Læringsressurser

    Merke- og verneordninger