Hopp til innhold

Tverrfaglige temaer

De tre tverrfaglige temaene i læreplanverket tar utgangspunkt i aktuelle samfunnsutfordringer som krever engasjement og innsats fra enkeltmennesker og fellesskapet i lokalsamfunnet, nasjonalt og globalt.

Demokrati og medborgerskap

Demokrati og medborgerskap som tverrfaglig tema i skolen handler om at du skal få kunnskaper om demokratiets forutsetninger – og rettighetene og pliktene dine som medborger. Du skal bli en aktiv medborger og bidra til å videreutvikle demokratiet i Norge.

Plikter og rettigheter

I et demokratisk samfunn har du både plikter og rettigheter. Du har rett til å si hva du mener og bestemme over ditt eget liv. Du har også plikt til å følge lover og regler, lytte til andres meninger og respektere de andres rettigheter.

3 caser