Hopp til innhold

Tverrfaglige temaer

De tre tverrfaglige temaene i læreplanverket tar utgangspunkt i aktuelle samfunnsutfordringer som krever engasjement og innsats fra enkeltmennesker og fellesskapet i lokalsamfunnet, nasjonalt og globalt.

Demokrati og medborgerskap

Demokrati og medborgerskap som tverrfaglig tema i skolen handler om at du skal få kunnskaper om demokratiets forutsetninger – og rettighetene og pliktene dine som medborger. Du skal bli en aktiv medborger og bidra til å videreutvikle demokratiet i Norge.

Kritisk tenkning

Et velfungerende demokrati er avhengig av dialog og kunnskap. Samtidig overlesses vi av informasjon. Hvordan skal du vurdere hva som er sant og usant, gode og dårlige kilder, saklige og usaklige påstander?

6 caser