Hopp til innhold

Tverrfaglige temaer

De tre tverrfaglige temaene i læreplanverket tar utgangspunkt i aktuelle samfunnsutfordringer som krever engasjement og innsats fra enkeltmennesker og fellesskapet i lokalsamfunnet, nasjonalt og globalt.

Demokrati og medborgerskap

Demokrati og medborgerskap som tverrfaglig tema i skolen handler om at du skal få kunnskaper om demokratiets forutsetninger – og rettighetene og pliktene dine som medborger. Du skal bli en aktiv medborger og bidra til å videreutvikle demokratiet i Norge.

Trusler mot demokratiet

Det moderne demokratiet har blitt til i løpet av de siste 250 årene. Til tross for noen alvorlige tilbakeslag har verden stort sett blitt mer demokratisk i denne perioden. Men i dag trues demokratiet av terror, krig, lav valgoppslutning, alternative sannheter og av udemokratiske statsledere.

5 caser