Hopp til innhold

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 - Ressurssamling

    Dette er ikke et komplett læremiddel, men ei ressurssamling som vi håper kan være nyttig for deg.

    Nettverk og nettverkssamarbeid

    Nettverk og nettverkssamarbeid er nyttig både privat og i jobbsammenheng. Du har nok allerede et stort nettverk av familie og venner, og kanskje fikk du din første sommerjobb gjennom dette nettverket? Nettverkssamarbeid handler om å gjøre hverandre gode, og det bygger på tillit.

    Læringsressurser

    Nettverk og nettverkssamarbeid