Hopp til innhold

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1

Dette er ikke et komplett læremiddel, men ei ressurssamling som vi håper kan være nyttig for deg.

Økonomi

I dette emnet lærer du om prissetting, å utarbeide budsjetter, beregne kapitalbehov og vurdere finansieringsmuligheter for en ny virksomhet. I tillegg ser vi på hvordan vi leser regnskap og vurderer nøkkeltall og lønnsomhet.