Hopp til innhold

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1

Dette er ikke et komplett læremiddel, men ei ressurssamling som vi håper kan være nyttig for deg.

Situasjonsanalyse

For å kunne planlegge og ta beslutninger er det nyttig for en virksomhet å foreta en situasjonsanalyse. En situasjonsanalyse kartlegger forhold i og utenfor virksomheten ut fra hva som er dens sterke og svake sider, og ut fra hvilke muligheter og trusler som virksomheten må ta hensyn til.

Læringsressurser

Situasjonsanalyse