Hopp til innhold

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 - Ressurssamling

    Dette er ikke et komplett læremiddel, men ei ressurssamling som vi håper kan være nyttig for deg.

    Konkurransemidler

    Konkurransemidler er strategiske virkemidler som virksomheter bruker for å posisjonere seg i markedet. I dette emnet skal vi utforske de ulike konkurransemidlene og se på hvordan vi kan bruke konkurransemidler i en oppstartsfase.