Hopp til innhold

Naturbasert næringsaktivitet (NA-NAB vg1)

Naturgrunnlaget

Naturressurser er grunnlaget for matproduksjon og næringsvirksomhet. I naturbruksnæringene trenger vi kunnskap om dyr og planters biologi og om naturens tålegrenser slik at vi kan drive bærekraftig naturbruk. Dette emnet handler om naturressurser, naturtyper, kretsløp og sammenhenger i naturen.

Bærekraftig naturbruk

Bærekraftig naturbruk vil si at vi forvalter naturressursene på en slik måte at også de som kommer etter oss, kan ha nytte av de samme ressursene. I dette emnet lærer du om hvordan naturbruksnæringene er avhengig av og basert på ulike naturtyper.

Læringsressurser

Bærekraftig naturbruk