Hopp til innhold

Naturbasert næringsaktivitet (NA-NAB vg1)

Naturgrunnlaget

Naturressurser er grunnlaget for matproduksjon og næringsvirksomhet. I naturbruksnæringene trenger vi kunnskap om dyr og planters biologi og om naturens tålegrenser slik at vi kan drive bærekraftig naturbruk. Dette emnet handler om naturressurser, naturtyper, kretsløp og sammenhenger i naturen.

Jord og jordsmonn

Jord er alt løsmateriale over fast fjell. Det øverste laget kalles jordsmonn. I dette emnet lærer du mer om hvordan jord blir dannet, og på hvilken måte de ulike egenskapene ved jorda påvirker planteveksten. Emnet handler også om jordvern og hvorfor vi må ta vare på matjorda.

Læringsressurser

Jord og jordsmonn