Hopp til innhold

Naturbasert næringsaktivitet (NA-NAB vg1)

Å jobbe ute

I mange av naturbruksyrkene er det arbeidsoppgaver som utføres utendørs uavhengig av vær og føre. Å kunne kle seg riktig og ivareta egen og andres sikkerhet er viktig for å kunne gjøre en god jobb. Mange arbeidsoppgaver krever god kunnskap om bruk av kart og GPS.

Utstyr og ferdigheter for sikker og trygg jobb ute

Når vi jobber utendørs, trenger vi utstyr og ferdigheter slik at vi kan gjøre en god og sikker jobb selv om vær og føre varierer. Vi har det ikke bra på jobben om vi fryser, og vi blir også lite effektive hvis vi ikke er kledd etter vær og føre.

Læringsressurser

Utstyr og ferdigheter for sikker og trygg jobb ute