Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

CC BY-SA

Isen gjør det mulig å ta mange fine turer. Men skal du ferdes på isen, må du ha kunnskap om når isen er trygg, og du må vite hva du skal gjøre dersom uhellet er ute. Når du har jobba med dette stoffet, skal du kunne:

  • beskrive kjennetegn på trygg og utrygg is
  • vurdere risiko ved ferdsel på is under alle forhold
  • forklare hvordan du kan komme deg opp dersom du faller gjennom isen
  • beskrive hvordan du kan hjelpe andre som har falt gjennom isen
  • utføre riktig førstehjelp ved nedkjøling

God tur på isen!