Hopp til innhold

Produksjon og tjenesteyting (NA-LGA vg2) – ferdig 2025

Dette faget er under utvikling. Vi fyller på med ressurser fortløpende.

Generelt om planteproduksjon

Skal du bli bonde eller gartner, er plantedyrking en viktig del av jobben. Uansett om plantene skal brukes som mat, fôr eller pryd, er de grunnleggende behova de samme. Her lærer du om vekstfaktorer, plantenæringsstoffer, transport i planter og om verdens viktigste prosess – fotosyntesen.

Jord og andre dyrkingsmedier

Alt vi dyrker utendørs, vokser i jord, og jord er derfor det vanligste dyrkingsmediet. Det er et levende vekstmedium med sopp, bakterier og andre organismer vi er helt avhengige av for at plantene skal trives. I veksthuset kan vi dyrke planter i både torv og det vi kaller inaktive dyrkingsmedier.

Læringsressurser

Jord og andre dyrkingsmedier