Hopp til innhold

Norsk (SF vg3)

Tekst i kontekst

Dikt, fortellinger og skuespill, men også saktekster, gir oss innblikk i hvordan mennesker har levd, tenkt og følt til ulike tider. Leseopplevelser kan gjøre oss glade, ettertenksomme, triste eller sinte – og alltid litt litt klokere!

Modernisme

Modernisme er et samlebegrep for mange ulike retninger og stilarter innenfor kunst, arkitektur, litteratur og musikk som har prega vestlig kultur fra rundt år 1900 og framover. Den modernistiske litteraturen eksperimenterer med form, og tekstene skildrer gjerne følelsen av å være fremmedgjort.

Modernismens begynnelse

Modernismen hadde sitt høydepunkt på 1900-tallet, og da særlig etter første verdenskrig. Men allerede på 1800-tallet eksperimenterte malere og kunstnere med form og innhold på en måte som likner de modernistiske stilretningene på 1900-tallet.

Læringsressurser

Modernismens begynnelse