Hopp til innhold

Norsk (SF vg3)

Tekst i kontekst

Dikt, fortellinger og skuespill, men også saktekster, gir oss innblikk i hvordan mennesker har levd, tenkt og følt til ulike tider. Leseopplevelser kan gjøre oss glade, ettertenksomme, triste eller sinte – og alltid litt litt klokere!

Modernisme

Modernisme er et samlebegrep for mange ulike retninger og stilarter innenfor kunst, arkitektur, litteratur og musikk som har prega vestlig kultur fra rundt år 1900 og framover. Den modernistiske litteraturen eksperimenterer med form, og tekstene skildrer gjerne følelsen av å være fremmedgjort.

Modernisme 1900–1945

Første halvdel av 1900-tallet blir regna som modernismens høydepunkt. Årsaken er at Europas mest kjente modernister utgav verk vi regner som klassikere i denne perioden. Typisk for modernismen er eksperimentering og temaer som fremmedfølelse og individets plass i det moderne storbysamfunnet.

Læringsressurser

Modernisme 1900–1945