Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Charles Baudelaire – modernismens far

Den franske lyrikeren Charles Baudelaire (1821–1867) blir omtalt som ”modernismens far”. Formmessig introduserte Baudelaire en helt ny sjanger, nemlig prosalyrikken. Han skrev små fortellinger med et rytmisk og billedrikt språk som vi ellers helst finner i lyrikken.
Portrett av Charles Baudelaire

I 1857 ga Baudelaire ut diktsamlingen Les fleurs du mal (Det ondes blomster), som vakte stor oppsikt og som straks ble beslaglagt og forbudt.

Diktene til Baudelaire ble sett på som ”lite lyriske”. I stedet for å skrive vakre naturskildringer eller omtale svulmende forelskelser, skildret Baudelaire livets skyggesider og vanskelighetene med å leve i moderniteten. Han satte ord på fremmedgjøring, angst og rotløshet, men evnet også å se poesien i det stygge.

Oppgåve 1

Charles Baudelaire: "Anywhere Out of the World"

  1. Hvilken sjanger er diktet skrevet i? Hvordan skiller denne sjangeren seg fra den tradisjonelle lyrikken?
  2. Hva er det konkrete motivet i diktet?
  3. "Jeg tror alltid at jeg vil få det bedre et annet sted, og dette spørsmålet om å flytte diskuterer jeg ustanselig med min sjel.” Hva sier dette utsagnet om jeg-personens sinnstilstand?

Oppgave 1

På sporet av en allusjon

Tittelen "Anywhere Out of The World" er en allusjon til et dikt av den engelske forfatteren Thomas Hood (1799–1845). Diktet har tittelen "The Bridge of Sighs". Det kom ut i 1844 og handler om ei ung kvinne som drukner seg i Themsen.

Baudelaire fikk mest sannsynlig kjennskap til diktet gjennom Edgar Allan Poes essay "The Poetic Principle". På 1850-tallet oversatte han nemlig en rekke tekster av Edgar Allan Poe til fransk og gjorde Poe kjent i Europa. Dette er verset som tittelen er lånt fra:

"The bleak wind of March
Made her tremble and shiver;
But not the dark arch,
Or the black flowing river:
Mad from life's history,
Glad to death's mystery,
Swift to be hurl'd—
Anywhere, anywhere
Out of the world!"

Finn diktet til Thomas Hood på internett og les det.

  1. Pek på fellestrekk og forskjeller mellom kvinnen i diktet til Hood og jeg-personen i Baudelaires tekst.
  2. Hvordan tolker du uttrykket "anywhere out of the world" etter å ha lest "The Bridge of Sighs"?

Relatert innhold

I denne oppgava skal dere utforske bakgrunnen for modernismen både individuelt og i grupper.

Hvilke forløpere for modernismen finner vi på 1800-tallet? Ei kort innføring i Baudelaire, Dickinson, Whitman, impresjonisme, symbolisme og ekspresjonisme.

CC BY-SASkrevet av Heidi Mobekk Solbakken og Jorunn Øveland Nyhus.
Sist faglig oppdatert 18.01.2019

Læringsressurser

Modernismens begynnelse