Hopp til innhold

Oppgave

Utforsk drapsstatistikken

Hvem begår drap i Norge, og hvem er ofrene? I denne oppgaven skal du utforske den norske drapsstatistikken.

En kvinne er trengt inn i et hjørne, og vi ser skyggen av ei hånd over henne. Foto.

I filmer og krimbøker er det ofte typisk at unge kvinner er ofre for en mannlig drapsmann. I hvilken grad stemmer det med den virkelige kriminalitetsstatistikken?

I disse oppgavene skal du utforske drapsstatistikken. Du kan bruke denne oversikten fra politiets nettsider: Nasjonal drapsoversikt 2020 (politiet.no).

Oppgave 1. Utforsk drapsstatistikken

  1. Bruk 10 minutter på å undersøke de ulike tabellene i drapsstatistikken.

  2. Noter ned tre ting du synes var spesielt interessant.

  3. Del med en medelev, og forklar hvorfor nettopp dette var interessant.

  4. Velg sammen med medeleven to temaer som dere kan tenke dere å utforske, og jobb videre med dette.

  5. Del det dere har kommet fram til med resten av klassen.

Oppgave 2. Drapsårsaker

  1. Bruk drapsstatistikken til å sette opp ei liste over noen kjennetegn på dem som begår drap, og dem som er offer.

  2. Lag en om hva som kan være viktige årsaker til drap i Norge. Bruk kjennetegnene du har funnet fram til i oppgave a) over og teoriene om kriminalitet i artikkelen nederst på denne sida.

  3. Hvorfor kan du ikke bruke drapsstatistikken til å forklare hvorfor noen faktisk dreper eller til å forklare de faktiske årsakene til drap?

  4. Beskriv hvordan du må gå fram for å undersøke om hypotesen du kom fram til i oppgave 2 virkelig stemmer.

Sist faglig oppdatert 18.04.2021
Skrevet av Eivind Sehested Zakariassen og Karl Henrik Aanesen

Læringsressurser

Sosiale avvik

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter