Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Utforsk drapsstatistikken

Hvem begår drap i Norge, og hvem er ofrene? I denne oppgaven skal du utforske den norske drapsstatistikken.
En kvinne er trengt inn i et hjørne, og vi ser skyggen av ei hånd over henne. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

I disse oppgavene skal du utforske drapsstatistikken. Du kan bruke denne oversikten fra politiets nettsider: Nasjonal drapsoversikt 2020 (politiet.no).

Oppgave 1. Utforsk drapsstatistikken

  1. Bruk 10 minutter på å undersøke de ulike tabellene i drapsstatistikken.

  2. Noter ned tre ting du synes var spesielt interessant.

  3. Del med en medelev, og forklar hvorfor nettopp dette var interessant.

  4. Velg sammen med medeleven to temaer som dere kan tenke dere å utforske, og jobb videre med dette.

  5. Del det dere har kommet fram til med resten av klassen.

Oppgave 2. Drapsårsaker

  1. Bruk drapsstatistikken til å sette opp ei liste over noen kjennetegn på dem som begår drap, og dem som er offer.

  2. Lag en om hva som kan være viktige årsaker til drap i Norge. Bruk kjennetegnene du har funnet fram til i oppgave a) over og teoriene om kriminalitet i artikkelen nederst på denne sida.

  3. Hvorfor kan du ikke bruke drapsstatistikken til å forklare hvorfor noen faktisk dreper eller til å forklare de faktiske årsakene til drap?

  4. Beskriv hvordan du må gå fram for å undersøke om hypotesen du kom fram til i oppgave 2 virkelig stemmer.

Relatert innhold

Hva er forskjellen mellom statistisk sammenheng og årsakssammenheng? Hvorfor er representativt utvalg viktig? Hva er anekdotiske bevis og cherry picking?

CC BY-SASkrevet av Eivind Sehested Zakariassen og Karl Henrik Aanesen.
Sist faglig oppdatert 18.04.2021

Læringsressurser

Sosiale avvik