Hopp til innhold

Fagstoff

Normalitet og avvik

Avvik er et vanlig begrep i samfunnsvitenskapene, og det betyr rett og slett at du avviker fra det som anses som normaliteten. Her skal vi se nærmere på begreper som normalitet, avvik og sanksjoner.
Et par sett fra livet og ned som holder hender under Oslo Pride. Begge er i shorts. Den ene går med nettingstrømper og den andre med regnbuestrømper. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Normer og avvik i alle samfunn

Alle samfunn har noen felles normer og et sett med regler for hvordan vi fortolker disse normene. Alle samfunn har også en form for sanksjoner overfor dem som bryter normene. De som ikke passer inn, blir betraktet som avvikere. Ifølge Thomas Hylland Eriksen er det her likhetene slutter i de ulike samfunnene. Som han skriver:

"Hvor grensene går for normalitet, hvilke abstrakte oppfatninger som eksisterer med hensyn til hva som er normalt og hva som er unormalt, hva slags institusjoner som tar hånd om avvikerne og hvilke sanksjoner som iverksettes, hvilke metoder som gjør det mulig å transformere noe normalt til noe unormalt, alt dette varierer historisk og krysskulturelt."

Vi skal nå se på hva normalitet er, og hva avvik er når det gjelder de mer uformelle sidene av dette.

Normalitet

"Normalt" er et ord vi bruker ofte, kanskje uten at vi reflekterer over hva vi mener med det. I vår del av verden har det noe med gjennomsnittet å gjøre. Vi kan se på det normale som det gjennomsnittlige.

Når vi snakker om normalitet, kan det handle om alt fra fysikk, altså kropp, til kultur og normer i samfunnet.

Normaliteten er egentlig det flertallet vil si er normalt. Men så er det altså alltid noen som ikke hører hjemme her, enten fordi de bevisst velger det, eller fordi de avviker på andre måter.

Tenk over:

Hva anser du som normalt?

Hva som anses som normaliteten, har variert opp gjennom historien, og det varier også fra kultur til kultur. Det samme gjelder da med hva som anses som avvik. Ofte kan vi si at avvikene er det som presser grensene framover for hva som anses som det normale.

Helt fram til 1970-tallet var sex mellom menn forbudt i Norge, og det er ikke mange tiårene siden det å stå fram som homofil i offentligheten i Norge ikke var vanlig. I vår tid har vi hatt statsråder og sentrale personer i norsk kultur- og sportsliv som er åpent homofile, så det å være homofil er for de fleste i dag ikke sett på som et sosialt avvik. I andre land kan det å være homofil derimot være forbudt, eller lovgivning kan ha gjort det vanskeligere å leve som homofil.

Avvik

Avvik handler om ikke å passe helt inn i det som anses som normaliteten. Det å avvike fra normaliteten kan dreie seg om at du ser annerledes ut, at du kler deg annerledes, eller at du har en annen kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. Andre måter å avvike fra normaliteten på er å være narkoman, kriminell eller å bo på gata.

For noen er det å avvike fra normalen et bevisst valg, mens for andre kan avviket bety at man faller utenfor. Det vil da være naturlig å tenke på sosiale avvik i sammenheng med utenforskap, marginalisering og kulturelle forskjeller.

I noen sammenhenger kan det være vanskelig å skille mellom det å avvike fra normalen og et opprør. Vi snakker gjerne om ungdomsopprør, et behov for å skille seg ut for å flykte fra hverdagen eller forsøke å få til forandring. Dette er kanskje ikke like aktuelt for det brede laget av ungdom i dag, da blant annet Ungdata-undersøkelsen viser at ungdom i stedet for å gjøre opprør anstrenger seg for å tilpasse seg.

Sanksjoner

De som avviker fra normaliteten, kan oppleve ulike reaksjoner, eller sanksjoner, på avviket. Man skiller mellom negative sanksjoner, som er det samme som straff, og positive sanksjoner, som er det samme som belønning. Når vi snakker om galt og rett og lovlig og ulovlig, har vi lover og regler å forholde oss til, og man straffes for brudd på lovene. Vanskeligere er det når det handler om å være annerledes på en eller annen måte.

Vi har snakket om å føle seg utenfor, men dette kan også handle om å bli satt utenfor samfunnet, at du ikke får være med i sosiale sammenhenger med andre, eller at du har vanskeligere for få deg en jobb.

Men sosiale avvik kan også gi positive sanksjoner. Når vi gir positive sanksjoner, ønsker vi å forsterke ønsket atferd.

Tenk over:

Hvilke sanksjoner kan avvik møte?

Kan du gi eksempler på positive sanksjoner?


Kilder

CC BY-SASkrevet av Inga Berntsen Rudi.
Sist faglig oppdatert 17.06.2021

Læringsressurser

Sosiale avvik