Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Sosiale avvik og kriminalitet i gråsonen

Undervisningsfilmen "I gråsonen" viser at det kan være en tynn grense mellom de som blir politi og de som havner på feil side av loven. Her skal dere drøfte utsagn fra filmen. Sitt gjerne flere sammen når dere jobber.
Tre menn går sammen gjennom en undergang. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1

Johnny Brenna er tidligere politispaner og har jobbet med gjengkriminalitet.

  1. I filmen sier han om forholdet til gjengene: "Vi var like, og hadde felles interesser som trening, bil og motorsykler." Hva tror dere han mener med at de var like, og hvorfor var dette viktig?

  2. Hvilke verdier satte både gjengene og politiet høyt ifølge Brenna?


Oppgave 2

  1. Brenna sier i intervjuet at hvor man vokser opp, og med hva slags foreldre, har noe å si for hvilken side man ender opp på. Er det alltid sånn? Diskuter om dere er enige. Vet dere om eksempler hvor en person til tross for oppvekst ender opp på den andre siden av grensen enn hva man kunne ha forventet?

  2. Gjør et søk på Tveitagjengen. Skriv ned stikkord fra det du fant. Gjør så et søk på gjenger i dag, og skriv ned stikkord om dem. Hva er forskjeller og likheter mellom gjengene på 1980-, 1990-tallet og i dag?

  3. Finn ut hva politi og andre gjør for å stoppe gjengkriminaliteten i dag, og hva som gjøres for å forebygge denne kriminaliteten.

  4. Man snakker gjerne om gjengkriminalitet og sosialisering i gjenger som et Oslo-problem. Har dere eksempler på liknende grupperinger andre steder i landet? Hva med deres eget lokalsamfunn?

CC BY-SASkrevet av Inga Berntsen Rudi.
Sist faglig oppdatert 17.06.2019

Læringsressurser

Sosiale avvik