Hopp til innhold

Sosiologi og sosialantropologi

  Sosialisering og medborgerskap

  Sosialisering og medborgerskap handler om sosialisering, marginalisering, sosiale avvik, kommunikasjon og samhandling.

  Sosiale avvik

  Sosiale avvik er atferd som bryter med normene i et samfunn. Dette kan være på et uformelt eller formelt nivå. Hvis man bryter de formelle normene i samfunnet, snakker vi om lovbrudd. Når vi bryter normene, kan vi møte sanksjoner. Sanksjoner er reaksjonene på normbruddene.

  Læringsressurser

  Sosiale avvik