Hopp til innhold

Sosiologi og sosialantropologi

Sosialisering og medborgerskap

Sosialisering og medborgerskap handler om sosialisering, marginalisering, sosiale avvik, kommunikasjon og samhandling.

Sosiale avvik

Sosiale avvik er atferd som bryter med normene i et samfunn. Dette kan være på et uformelt eller formelt nivå. Hvis man bryter de formelle normene i samfunnet, snakker vi om lovbrudd. Når vi bryter normene, kan vi møte sanksjoner. Sanksjoner er reaksjonene på normbruddene.

Læringsressurser

Sosiale avvik

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter