Hopp til innhold

Naturfag (SF)

Stoffer og materialer

Alt stoff er bygd opp av partikler: atomer, ioner og molekyler. Partiklene tiltrekkes av hverandre og holder sammen i større eller mindre grad. Dette er grunnlaget for egenskaper og reaksjoner til ulike stoffer og materialer.

Bindinger mellom atomer

Atomer kan tiltrekkes av hverandre og binde seg til hverandre i kjemiske bindinger. Hva er egentlig en binding og hvordan oppstår de? Hvorfor tiltrekkes noen atomtyper lettere til hverandre enn det andre gjør?

Læringsressurser

Bindinger mellom atomer

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Alt er kjemiske stoffer

 • SubjectMaterialFagstoff

  Periodesystemet

 • SubjectMaterialFagstoff

  Bindinger – tiltrekkende krefter

 • SubjectMaterialFagstoff

  Åtteregelen – åtte elektroner ytterst

 • SubjectMaterialFagstoff

  Kovalent binding – elektronpar deles

 • SubjectMaterialFagstoff

  Ionebinding og metallbinding

 • SubjectMaterialFagstoff

  Atomer i ulike former

Oppgaver og aktiviteter