Hopp til innhold

Naturfag (SF)

  Stoffer og materialer

  Alt stoff er bygd opp av partikler: atomer, ioner og molekyler. Partiklene tiltrekkes av hverandre og holder sammen i større eller mindre grad. Dette er grunnlaget for egenskaper og reaksjoner til ulike stoffer og materialer.

  Bindinger mellom molekyler

  Bindinger mellom molekyler skyldes tiltrekkende krefter som avhenger av formen til molekylene. Kreftene som holder molekyler sammen, er mye svakere enn kreftene som holder atomer sammen. Bindingene mellom molekylene er helt avgjørende for hvilke egenskaper stoffene har.

  Læringsressurser

  Bindinger mellom molekyler