Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Alt er kjemiske stoffer

Vi omgir oss med kjemiske stoffer hele tida. Noen er farlige for oss, men de fleste er helt nødvendige for at vi skal kunne leve. Det finnes ikke noe liv uten kjemiske stoffer.

FooterHeaderIconFooter iconLK20FooterHeaderIconFooter iconLK06

Grunnstoffer består av én type atomer

Vi deler gjerne stoffene inn etter om de er rene stoffer eller blandinger. Rene stoffer er enten grunnstoffer eller kjemiske forbindelser. Grunnstoffer består av bare en type atomer, mens kjemiske forbindelser består av to eller flere typer atomer som er bundet sammen kjemisk.

Atomer – små byggesteiner

Stoffene som vi, og resten av verden består av, er bygget opp av atomer. Atomene består av en kjerne med protoner og nøytroner, elektronene befinner seg rundt kjernen. Det er like mange positive protoner som negative elektroner i et atom. Ladningene er like store, men motsatte. Nøytronene er nøytrale. Atomer har derfor ingen ladning utad.

Skallmodellen – elektroner i baner

Det er blitt foreslått ulike modeller for atomene opp gjennom tidene. Bohrs skallmodell er oppkalt etter den danske forskeren Niels Bohr (1885–1962). Her tenker vi oss at negative elektroner går i stor fart i bestemte baner rundt en positivt ladet atomkjerne. I skallmodellen kalles disse banene elektronskall. Elektroner i samme skall har omtrent like stor energi og omtrent den samme gjennomsnittlige avstanden fra kjernen. I sentrum av atomet er kjernen med positive protoner og nøytrale nøytroner. Massen til protoner og nøytroner er nokså lik, og omtrent 2000 ganger større enn elektronets.

Skymodellen – elektroner i fri bevegelse

Bohrs skallmodell er lett å forstå, men dens beskrivelse av hvordan elektronene beveger seg, stemmer ikke særlig godt med virkeligheten. På dette punktet er skymodellen bedre. Her ønsker man å illustrere at elektronene ikke beveger seg i bestemte baner, men man tegner en sky der det er mest sannsynlig at elektronet vil befinne seg.

Sist oppdatert 25.09.2018
Skrevet av Bjørg E. B. Aurebekk og Thomas Bedin

Læringsressurser

Bindinger mellom atomer

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?