Hopp til innhold

Fagartikkel

Intervjumetoden

Intervjuet er nok den formen for markedsundersøkelser flest av oss kjenner til og har vært utsatt for, enten vi har blitt stoppet på gaten, ringt opp på telefonen eller kontaktet på internett. Hensikten med intervju som metode er å få kunnskap om forbrukernes behov, erfaringer og meninger.

En verdifull informasjonskilde

Intervjuer kan gjennomføres muntlig, enten direkte eller over telefon, eller som skriftlige spørreundersøkelser på papir eller digitalt. Hvilken type intervju ulike bedrifter velger å bruke, er avhengig av hvor mye tid og penger de har til rådighet. Det er også litt avhengig av hvilken type data de skal innhente.

Hvordan lage gode intervjuspørsmål?

Vi kan få veldig mye verdifull informasjon ut av et intervju dersom spørsmålene er riktig utformet. Med det mener vi i denne sammenhengen at spørsmålene er formulert slik at vi faktisk får svar på det vi er ute etter å få vite. I tillegg må spørsmålene være åpne nok til at de tillater et ærlig og oppriktig svar. De må ikke være utformet slik at vi nærmest legger svaret i munnen på intervjupersonen (såkalte ledende spørsmål).

Når du skal forberede et intervju, må du ha klart for deg hva du ønsker svar på. Du må kunne stille de riktige spørsmålene til de riktige folka. I et intervju som er godt forberedt, kan du få mye relevant informasjon. Du kan få bekreftet eller avkreftet ting du lurer på, og du kan få vite nye ting som kan være av interesse for deg og bedriften din.

Sist faglig oppdatert 29.07.2022
Skrevet av Live Marie Toft Sundbye og Cathrine Meyer Johansen

Læringsressurser

Markedsundersøkelse

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter