Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Ferieplaner?

Dette spørsmålet hører vi ofte. For hva skal folk gjøre i ferien? Skal de reise bort, eller skal de ha en «staycation»? Ferie i Norge eller i utlandet? Telttur eller hotell? Med venner eller med familie? Alene, kanskje?

Tre voksne og fem barn sitter og spiser på en rasteplass. I bakgrunnen ses en stasjonsvogn med fullastet bagasjerom. Foto.

Ingen bilferie uten rastepause

Oppdrag

Kommunen trenger en oversikt over ferieplanene til ungdom i aldersgruppen 16–18 år. De har bedt klassen deres om hjelp til å skaffe denne oversikten. De spør om dere kan lage, gjennomføre og analysere en undersøkelse om ferieplanene til elevene på skolen deres.

Forberedelser – i klassen

  • Undersøkelsen skal være i intervjuform.
  • Diskuter i klassen hvilke spørsmål dere kan stille. Tenk på hvordan dere best mulig kan utforme spørsmålene slik at det blir enkelt å analysere svarene.
  • Utform et intervjuskjema sammen, enten på papir eller digitalt.
  • Bli enige om hvor mange medelever dere skal intervjue. Kanskje tre hver?

Gjennomføring – individuelt

  • Gjennomfør intervjuene i friminuttene, når alle har fri.
  • Gå gjennom svarene du får inn, og skriv en oppsummering av det du har funnet ut.

Sluttføring – i klassen

  • Presenter funnene deres i klassen.
  • To i klassen må ta på seg sekretærrollen og skrive oppsummeringene så oversiktlig som mulig.
  • Lag en presentasjon av funnene deres.
  • Hvilke ferieplaner har elevene på skolen deres?
Sist faglig oppdatert 03.06.2020
Skrevet av Cathrine Meyer Johansen

Læringsressurser

Markedsundersøkelse

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter