Hopp til innhold

Fagstoff

Slik gjør du markedsundersøkelser

For å drive en vellykket bedrift må du kjenne kundene dine, konkurrentene dine og bransjen din. Markedsundersøkelser krever at du stiller de riktige spørsmålene på den riktige måten til de riktige menneskene.

Stor hånd med forstørrelsesglass over en lang rekke mennesker i silhuett. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Gir deg en retning

Gode markedsundersøkelser gir din bedrift en retning. De hjelper deg med å følge med på hva kundene vil ha, samt hvor mye de er villig til å betale for det. Derfor er det viktig å definere tydelig hva undersøkelsen skal gi svar på. Videre må man arbeide systematisk og følge de fem trinnene i markedsundersøkelsesprosessen.

Hvordan gjøre markedsundersøkelser i fem trinn

1. Definer målet for undersøkelsen

Hva vil du vite om kundene eller markedet ditt? Det første trinnet i en markedsundersøkelsesprosess er å definere målene dine. Med andre ord: Hva er nøkkelinformasjonen du ønsker å avdekke?

Ved å først definere det du håper å finne ut, vil du kunne holde fokus og være effektiv. Du kan for eksempel avgjøre om du skal lansere et nytt produkt eller tjeneste. Undersøkelsesprosessen vil da avdekke om markedet vil akseptere det nye produktet eller den nye tjenesten, og hvor mye de er villige til å betale for det.

2. Lag spørsmål om markedet, kundene og konkurrentene dine

Når du har identifisert målet, kan du utvikle en liste med spørsmål om markedet, kundene og konkurrentene dine. Noen eksempler:

Markedet ditt

Hva er for markedet?

Hvordan vil din tilstedeværelse påvirke markedet/kundene?

Har området du leverer til, en stabil økonomi?

Kundene dine

Hvem er målgruppen, og hva kjennetegner den?

Hvor befinner de seg?

Beskriv den ideelle kunden.

Konkurrentene dine

Hva er dine konkurrenters styrke?

Hva er svakhetene deres?

Beskriv den typiske konkurrenten.


3. Finn ut hvordan du innhenter informasjon

En informant er en person som svarer på undersøkelsen. I analysefasen av markedsundersøkelser kalles informanten respondent.

Det er to kategorier for innhenting av data, og begge er basert på å stille spørsmål:

Kvalitativ informasjon: mer undersøkende og involverer færre informanter (fokusgrupper og dybdeintervjuer).

Kvantitativ informasjon: brukes for å trekke spesifikke konklusjoner og involverer en stort antall informanter (undersøkelser og spørreskjemaer).

En enkel "ja eller nei"-undersøkelse kan foretas på telefon, men for å forstå personlige valg (som smak og ønsker når det gjelder farger eller lignende) kreves som regel et møte ansikt til ansikt. Noen vanlige metoder for å innhente data er telefonundersøkelser, spørreskjema på e-post, undersøkelser på nett og personlige intervjuer.

Det kan også lønne seg å bygge nettverk med andre bedriftseiere og dele erfaringer/anonymisert informasjon.

Tips til verktøy for enkle markedsundersøkelser

SurveyMonkey

Google forms

EasyQuest

Meningsmåling på Instagram

Meningsmåling på Facebook

4. Tolk og analyser funnene

Ha målene dine for undersøkelsen i tankene mens du ser etter måter du kan forbedre hvordan du organiserer og grupperer dine data på. Dette vil gjøre det lettere å komme til en konklusjon etter hvert. Hva har du oppdaget?

Tips for organisering av data

Identifiser tendenser og trender.

Vurder å benytte lister, tabeller, diagrammer og tankekart.

Bruk din markedsplan til å analyserer dataene dine for å kartlegge styrker, svakheter, muligheter og trusler (en klassisk SWOT-analyse).

Et av de viktigste trinnene i markedsundersøkelsesprosessen er å tolke og analyserer funnene. Hva forteller undersøkelsen deg? Ved å svare på dette spørsmålet vil du kunne få en god forståelse av det undersøkelsen har avdekket.

5. Trekk konklusjoner og ta avgjørelser

Husk at enhver konklusjon bør sammenholdes med ditt innledende mål og dine forretningsmål generelt. Gå over all innhentet data og forsikre deg om at det ikke er noen hull. Vurder tendenser, samt problemer innen din industri/ditt felt, analyser styrkene, svakhetene, mulighetene og truslene. Benytt dataene til å ta avgjørelser om din markedsinnsats.

CC BY-SASkrevet av Janniche Adolfsen. Rettighetshaver: Idium
Sist faglig oppdatert 22.11.2019

Læringsressurser

Markedsundersøkelse

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter