Hopp til innhold

Oppgave

Turistkontoret

Det lokale turistkontoret har bedt dere om hjelp. De jobber for å utvikle hjemstedet deres til å bli et mer attraktivt reisemål, men hva skal til, og hva vil folk ha?

Mennesker som henger opp ned i en loop på en berg-og-dalbane. Foto.

Oppdrag

Turistkontoret jobber for at hjemstedet deres skal få flere besøkende. Men hva vil folk ha? Må turistkontoret prøve å skape nye attraksjoner, eller kan de endre bruken av de attraksjonene som allerede finnes? Nå har de bedt klassen deres om hjelp til å undersøke hva folk vil ha, og i første omgang hva de ulike aldersgruppene i lokalbefolkningen ønsker seg.

Forberedelser

  • Gå sammen to og to.
  • Velg ut en målgruppe for undersøkelsen deres. (Det er viktig at arbeidsparene velger ulike aldersgrupper, slik at dere får dekket alle.)
  • Lag en undersøkelse tilpasset målgruppen deres. Husk å utforme spørsmålene slik at dere får svar på det dere lurer på.

Gjennomføring

  • Gjennomfør undersøkelsen.
  • Analyser svarene deres og skriv en oppsummering.

Sluttføring

  • Presenter funnene deres for klassen.
  • Hva er ulikt i de forskjellige målgruppene?
  • Er det noen nye trender som kommer fram i de ulike undersøkelsene?
  • Diskuter mulige tiltak turistkontoret bør jobbe videre med.
  • Lag en liste over det viktigste som kom fram i undersøkelsene, og send gjerne lista til turistkontoret.

Sist faglig oppdatert 29.05.2020
Skrevet av Cathrine Meyer Johansen

Læringsressurser

Markedsundersøkelse

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter