Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Ordforråd og grammatikk

Jobb med aktuelt ordforråd til filmen og repeter grunnleggende grammatikk.

1 Ordklasser

Jobb i grupper. Hver gruppe tar for seg én ordklasse (enten substantiv, adjektiv eller verb). Velg gjerne en ordklasse som dere har særlig behov for å repetere.

Løs oppdraget deres, lag en plakat om ordklassen og presenter den for klassen.

Orda dere skal jobbe med, finner dere i ordskya nedenfor. De samme orda finner dere også rett under ordskya. Der er de sortert alfabetisk.

Lyseblå sky som inneholder 32 tyske ord: unsicher, emotional, mutig, schweigen, Film, filmen, positiv, schüchtern, verzweifelt, Schüler, Radio, klug, Protest, hören, sehen, frech, denken, Verhör, sympathisch, ängstlich, Klasse, naiv, fliehen, Plakat, engagiert, Minute, Schule, hübsch, Onkel, wütend, lügen, verraten. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu
Substantiv, adjektiv og verb i alfabetisk rekkefølge

ängstlich, denken, emotional, engagiert, Film, filmen, fliehen, frech, hören, hübsch, Klasse, klug, lügen, Minute, mutig, naiv, Onkel, positiv, Protest, Radio, sehen, schüchtern, Schule, Schüler, schweigen, sympathisch, unsicher, Verhör, verraten, verzweifelt, wütend

Oppdrag 1: Substantiv

 1. Finn alle substantiva i ordskyen eller lista.

 2. Bruk ordbok og sorter substantiva etter kjønn. Lag en tabell og før dem opp i bestemt og ubestemt form entall og flertall, for eksempel slik som i tabellen nedenfor.

 3. Bruk faglige trykte eller digitale kilder og finn ut:

 • Hva er forskjellen mellom ubestemt og bestemt form? Når bruker vi hvilken form? Lag eksempler og forklar dem.

 • Kan substantiv skifte kjønn?

 • Hva står forkortelsene m, f og n i tabellen for?

 • Finn noen hjelperegler som gjør det lettere å bestemme kjønnet på enkelte substantivgrupper.

Substantiv

Kjønn

Bestemt form entall

ubestemt form entall

bestemt form flertall

ubestemt form flertall

mder Protestein Protestdie ProtesteProteste
fdie ...eine ...
ndas ...

Oppdrag 2: Verb

 1. Finn alle verba i ordskya eller i lista.

 2. Bruk faglige kilder (øvingsgrammatikken på NDLA: Verb, grammatikken i et læreverk eller internett) og finn ut:

 • Hva kaller vi grunnformen av verbet?

 • Tyske verb bøyes i person, tall og tid. Forklar hva som menes med det. Bruk eksempler.

 • Vi kan dele inn tyske (og norske) verb i to hovedgrupper etter måten de bøyes på.

  • Hva heter disse to hovedgruppene?

  • Hva er karakteristisk for måten de danner preteritum og presens perfektum på?

  • Plasser hvert verb fra ordskya eller ordlista innenfor ei av disse to gruppene.

 1. Bruk Verbix eller grammatikken i et læreverk. Bruk verba dere fant, og noter følgende verbformer: infinitiv, tredje person entall presens, tredje person entall preteritum, tredje person entall presens perfektum. Sett gjerne opp formene i en tabell.

Eksempeltabell verb

Infinitiv

Presens

Preteritum

Presens perfektum

Norsk

schweigenschweigtschwieghat geschwiegenå tie

Oppdrag 3: Adjektiv

 1. Finn alle adjektiva i ordskya og slå opp hva de betyr.

 2. Adjektiv kan gradbøyes, f.eks. nett – netter – am nettesten. Det fins faguttrykk for disse tre formene. Hva heter de? Forklar også hvilken grad disse formene uttrykker.

 3. Gradbøy adjektiva i ordskya. Lag til slutt tre setninger der dere bruker adjektiv og sammenlikner personer fra filmen.

 4. Bruk faglige kilder (for eksempel minigrammatikken i læreverket, NDLA: Adjektivbøyning 1, andre nettkilder) og finn ut: Når bøyer vi adjektiv i tysk, og når gjør vi ikke det? Eksemplene nedenfor kan sette dere på sporet.

 • Eleven er snill. Der Schüler / die Schülerin ist nett.

 • Barnet er snilt. Das Kind ist nett.

 • Elevene er snille. Die Schüler sind nett.

 • Den snille naboen hjelper meg. Der nette Nachbar hilft mir.

 • Hun har en snill bror. Sie hat einen netten Bruder.

 • Du har snille foreldre. Du hast nette Eltern.

Adjektiv

Person

norsk

positiv

komparativ

superlativ

Edgar ist ...gammelaltälteram ältesten
Kurt ist ...snillnettnetteram nettesten
Theo ist ...
Lena ist ...
Paul ist ...
Erik ist ...

2 Verb og tidsformer

3 Antonymer (motsetningspar)

Antonymer er begreper som utgjør motsetninger, for eksempel kort – lang. Dere skal nå jobbe med temagloser som er antonymer. Spill Memory-spillet, eller bruk lista nedenfor og finn motsetningspara.

Alfabetisk liste over antonymer
 • der Aufschwung

 • die Demokratie

 • die Diktatur

 • Freie Wahlen

 • die Freiheit

 • der Kapitalismus

 • der Kommunismus

 • die Marktwirtschaft

 • das Misstrauen

 • die Planwirtschaft

 • die Pressefreiheit

 • die Rezession

 • Scheinwahlen

 • die Überwachung

 • das Vertrauen

 • die Zensur

CC BY-SASkrevet av Julia Kleven.
Sist faglig oppdatert 19.10.2023

Læringsressurser

Das schweigende Klassenzimmer