Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Forsøksdesign med KI

En praterobot kan hjelpe deg med å komme i gang med å designe forsøk, og samtidig får du trening i å være kritisk til innholdet som prateroboten leverer.
Jente i labfrakk sitter foran pcskjerm og skriver på tastaturet. På skjermen er det en robot med snakkeboble. KI-foto.

Om prateroboter

Prateroboter kan svare raskt og korrekt på mange spørsmål, men de kan også by på utfordringer. Du vil møte prateroboter i mange situasjoner: skole, jobb og fritid. Det er derfor viktig at du får trening i å forholde deg kritisk til det praterobotene leverer. Det er viktig at du kan bruke det en praterobot produserer, til å se muligheter og begrensninger, og for å trene de analytiske evnene dine.

Å designe forsøk

Når du skal designe forsøk selv, må du jobbe på en annen måte enn når du følger en bestemt framgangsmåte eller oppskrift: Du må lage din egen problemstilling, finne ut hvilke variabler som finnes i forsøket, hvordan forsøket bør gjennomføres for å få sammenliknbare resultater, for å nevne noe. For å bli gode på dette må vi trene! Med en praterobot kan vi få et utgangspunkt for et forsøk som vi kan utvikle videre.

Oppgave

Jobb i små grupper og sørg for at dere har tilgang til en praterobot, for eksempel NDLAs praterobot, som dere finner om dere logger inn på Min NDLA.

 1. Diskuter: Hva kjennetegner problemstillinger som egner seg til utforskning?

 2. Ta utgangspunkt i et tema dere jobber med, og lag ei problemstilling. Det kan for eksempel være:

  • Hvilke faktorer påvirker svingetida til en pendel?

  • Hvilke næringsstoffer finnes i ulike matvarer?

  • Hvordan varierer blodsukkeret ditt med hva du spiser, og hvor fysisk aktiv du er?

  • Hva påvirker spireevne til frø?

  • Hvilke faktorer påvirker fotosyntesen?

 3. Lag en eller flere ledetekster som dere tror vil gi forslag til gode forsøksdesign for problemstillinga deres. For eksempel: "Foreslå et forsøk som viser faktorer som påvirker svingetida til en pendel. Skriv kilder til svaret."

Les og vurder svarene

Les svarene fra prateroboten, og finn svar på de følgende spørsmålene:

 1. Kan vi bruke det forsøket som prateroboten beskriver, til å finne svar på problemstillinga vår?

 2. Er beskrivelsen detaljert nok til at det er mulig for andre å gjennomføre forsøket på samme måte? I så fall kan vi si at er god. Hvis svaret er nei, må dere spørre prateroboten om flere detaljer eller komme med forslag selv.

 3. Har skolen det utstyret som trengs for å kunne gjennomføre forsøket? Hvis ikke må dere designe forsøket på nytt eller gi prateroboten mer spesifikke krav.

 4. Hvilke er det i forsøket deres? Hva er de , og hva er den ?

  Er det tatt hensyn til variabelkontroll i forsøksbeskrivelsen? Det vil si, er det bare én uavhengig variabel som endres om gangen?Les mer om variabler i artikkelen Metode og måleusikkerhet.

 5. Hvilke resultater forventer dere å få i forsøket? Hvilke usikkerheter og feilkilder kan komme til å påvirke resultatene?

 6. Har prateroboten tatt hensyn til sikkerhet i forsøksbeskrivelsen?
  Får dere beskjed om å bruke vernebriller, labfrakk og hansker? Skal dere gjennomføre forsøket i avtrekksskap? Hva skal dere gjøre med eventuelt avfall? Undersøk svarene fra prateroboten, og diskuter hva de baserer seg på.

 7. Læreren deres skal godkjenne den endelige forsøksbeskrivelsen, inkludert risikovurdering, før dere gjennomfører forsøket.

 8. Gjennomfør forsøket og lag ei framstilling av resultatene. Diskuter hva de viser.

Oppsummering

 • Hvordan vurderer dere forsøksbeskrivelsene fra prateroboten?

 • Gi noen forslag til hvorfor det var forskjell på praterobotens første forsøksbeskrivelse og det forsøket dere endte opp med å gjennomføre.

 • Virket prateroboten overbevisende? Forklar.

Denne sida er en oversatt og bearbeidet versjon av Forsøgsdesign med AI hos emu – Danmarks læringsportal oppdatert 14. november 2023.

Relatert innhold

Når du skal lære deg noe, er det viktig å stille spørsmål, utforske og eksperimentere. Her får du tips til hvordan du kan gå fram.

CC BY-NC-SASkrevet av Rasmus Kragh Wendelbo, Svendborg Gymnasium og Thomas Bedin. Rettighetshaver: Centre for Undervisningsmidler
Sist faglig oppdatert 02.01.2024

Læringsressurser

Forskning, metoder og modeller