Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Lag din egen modell

Du er sikkert vant til å se og tolke modeller både i massemedia og i skolearbeid, men har du prøvd å lage egne modeller? Modeller kan brukes til å lage en forenklet oversikt og et forståelig bilde av en komplisert virkelighet, eller til å simulere og forutsi prosesser i naturen og i samfunnet.
Tre personer lager flere lag av modeller på en datamaskin. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hva er en modell?

Landskap med piler som illustrerer karbonets vandring. Illustrasjon.

Innen naturvitenskapen blir begrepet modell brukt både om skjematisering og matematiske modeller, som begge er forenklinger av virkeligheten.

Modeller kan lages på svært mange måter. De kan være både enkle og svært kompliserte, blant annet som simuleringer, men de er alltid en forenkling av virkeligheten og har begrenset gyldighet.

Modeller kan blant annet hjelpe oss til å få oversikt og håndtere komplekse situasjoner og prosesser. De kan også være til hjelp under planlegging, til å forutse mulige hendelser og til å beregne forbruk i en planlagt produksjon.

Bokser og sirkler med piler mellom.

Hvordan lage egne modeller?

Du kan lage modeller på mange måter: de kan lages digitalt, ved å tegne skisser på papir, lage flytskjema og tankekart. Du kan også lage modellen som et regnestykke eller bygge en fysisk modell av ulike materialer.

Matematiske modeller er et større regnestykke der man har lagt inn verdier for ulike hendelser. Slike kan du for eksempel lage i et regneark, der du også har mulighet for grafiske fremstillinger av dine data.

Relatert innhold

Kart og simuleringer er eksempler på modeller som er forenklinger av virkeligheten. Modellene har sine begrensninger og forteller bare deler av sannheten.

Simuleringer er interaktive modeller som kan forenkle kompliserte sammenhenger. De brukes til spill, læring, forskning, prognoser, modellering og mye mer.

Velg den metoden som du synes passer best for oppgaven. Kanskje finner du inspirasjon i noen av eksemplene under.

Arbeid gjerne to og to sammen, viktigst er det at dere i grupper vurderer styrker og svakheter ved hverandres modeller. Finner dere noe som kan forenkle modellen eller som kan øke dens gyldighet?

Oppgave 1

Lag en skjematisk framstilling – et flytskjema som viser

  1. din skolegang/utdanning.
  2. skolesystemet i Norge.

Oppgave 2

Miljø
Lag en modell – et skjema eller skisse av en prosess som viser

  1. utviklingen i et naturområde når en myr blir grøftet.
  2. utviklingen i et naturområde når en hogstmoden skog blir felt.
  3. en modell av klimaendringer. Husk å få med både faktorer som påvirker klimaet og mulige effekter.

Oppgave 3

Livsløp
Kan du lage en skjematisk framstilling av livsløpet til en bomullsskjorte, en plastflaske eller et annet produkt du kjenner?

Oppgave 4

Prosesser i yrke

  1. Lag et flytskjema som gir en forenklet oversikt over en prosess som du utfører i ditt yrkesprogram.
  2. Lag en modell av et produkt du skal lage.
  3. Lag en matematisk modell som viser forbruk av materiell eller økonomisk kostnad ved en produksjon i ditt yrke. Du må velge metode, materiell, omfang og varighet på produksjonen. Disse kan du endre senere for å se hvordan det påvirker kostnader og forbruk.

Oppgave 5

Privat forbruk
Kan du lage en matematisk modell som viser hvor mye penger du kommer til å bruke kommende måned eller år?

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Kristin Bøhle.
Sist faglig oppdatert 06.09.2019

Læringsressurser

Forskning, metoder og modeller