Hopp til innhold

Fagstoff

Metode og måleusikkerhet

Når vi skal måle noe, oppstår det ofte usikkerhet. Hvor nøyaktig er måleinstrumentet og metoden? Fins det et eksakt riktig svar, eller varierer det over tid? Kanskje et gjennomsnitt av flere målinger gir det beste svaret? Er du objektiv når du observerer, og hvor mange siffer skal du bruke i svaret?
Flere forskere arbeider ved et epletre. Tegning.
Åpne bilde i et nytt vindu

Identifiser variablene

Vi må finne ut hva som kan påvirke resultatet av forsøket når vi skal gjøre naturvitenskapelige undersøkelser. Det vi gjør, er å finne de forholdene som kan endres i løpet av forsøket. Disse kalles variablene. Det er enklest å få tydelige resultater hvis du endrer kun én variabel om gangen.

Systematisk bruk av variabler – begreper

  • Uavhengig variabel (= variert faktor) – den faktoren som vi endrer i forsøket
  • Avhengig variabel (= målt faktor) – den faktoren som vi måler i forsøket
  • Kontrollerte variabler (= kontrollerte faktorer) – de faktorene som må holdes konstante fordi de kan påvirke resultatene. Disse må være like hver gang for at det skal bli en best mulig sammenheng mellom uavhengig og avhengig variabel.
En serie med frø som spirer i ulike stadier. Foto.

Tenk gjennom:

  • Hvilke variabler kan tenkes å påvirke spiringen til frø? Sorter i uavhengige, avhengige og kontrollerte variabler.
  • Lag din hypotese om hva du tror påvirker spiringen.
  • Hvordan kan du finne ut om din hypotese stemmer?

Metode

Når du har identifisert variablene, skal du prøve å finne en metode der du kan kontrollere variablene i forsøket ditt. Da kan du teste ut virkningen av én variabel om gangen, mens de andre holdes konstante.

Tenk gjennom

Modell av pendel. Tegning.

  • Hvilke variabler påvirker svingetiden til en pendel?
  • Kan du lage en hypotese som det er mulig å teste?
  • Hvordan vil du gå fram for å finne den eller de faktorene som påvirker svingetiden til en pendel?
  • Er forskningen din objektiv? Åpner metoden for at du kan få andre resultater enn de du forventet?

Måleusikkerhet

Det er alltid en fare for å måle feil. Når du måler noe, enten det er masse, pH, lengde, temperatur eller tid, må du jobbe nøyaktig. Hvis du leser av feil, bruker en unøyaktig målemetode, eller det er feil på utstyret, får du en feilkilde som påvirker målingene.

Feil bruk av utstyr eller feil med utstyr påvirker alle resultatene, mens tilfeldige unøyaktigheter påvirker enkelte resultater.

Blå og gule striper med grønne kvadrater. Tegning.

Den menneskelige faktor

Vi mennesker lar oss lett påvirke av det vi ønsker å registrere, eller det vi føler at andre forventer. Dermed registrerer vi ofte at vi ser, lukter og hører noe annet enn det vi virkelig gjør.
Selv om det er vanskelig å unngå denne fellen, kan det hjelpe at vi er klar over denne faren og prøver å være objektive og ærlige når vi observerer.

Hvordan kan vi minimere usikkerheten?

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Kristin Bøhle.
Sist faglig oppdatert 17.12.2018

Læringsressurser

Forskning, metoder og modeller