Hopp til innhold

Fagstoff

Simuleringer

Simuleringer og animasjoner er bevegelige og interaktive modeller som er til god hjelp når vi skal jobbe med kompliserte sammenhenger. De gjør det lettere å lære, og brukes til underholdning, forskning, utvikling av prognoser, modellering av konstruksjoner og mye mer.
Ungdom sitter foran PC-spill i blått lys. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Datasimuleringer til mange formål

Et dataspill er en simulering laget for underholdning og/eller læring. Andre simuleringer er laget for å produsere ting, studere sammenhenger eller overvåke prosesser. Grensene mellom de forskjellige typene blir mer og mer utvisket, og mange hevder at læring i framtida i stor grad vil skje ved hjelp av spill.

Simuleringer til læring

Kirurg sitter ved en konsoll og operer via fjernstyring. Foto.

Simuleringer brukes til læring i utdanning og til opplæring i industrien. Forskning viser at bruk av interaktiviteter og simuleringer gjør det lettere å lære. De kan gjøre abstrakte og kompliserte fenomener mer konkrete og forståelige. Gode læringsbilder som er lette å huske, kan fungere som «knagger» til å henge kunnskapen på.

To personer sitter i cockpit i flysimulator. Foto.

Simuleringene kan ikke erstatte praktisk erfaring fra hverken laboratoriet, flycockpiten eller operasjonssalen, men er et verdifullt tillegg som gir mulighet til å eksperimentere og repetere mange ganger uten ekstra kostnad eller risiko.

Simuleringer kan også gi deg mulighet til å teste ut fenomener på mikro- og makronivå som du ellers ikke kan observere. I simuleringen under kan du endre temperatur og molekylmasse for å se hvordan det påvirker molekylbevegelsene.

Værvarsler og andre prognoser

Vi har tilgang til detaljerte værvarsler på mange apper, TV-kanaler og på Internett. Flere nettsider tilbyr skreddersydde værvarsler for utallige steder i hele verden.

Detaljerte prognoser med temperatur, nedbør, sol, vind og skyer kan lages takket være erfaringer fra observasjoner som er lagret og analysert over lang tid. Det samme prinsippet brukes også når andre prognoser lages. Dataprogram simulerer hva som kommer til å skje, på bakgrunn av data fra tidligere erfaringer og den informasjonen som mates inn. Det er lettere å oppfatte informasjon om vindstyrke og retning i en animasjon enn samme informasjon gitt i tabeller, tekst og tale.

Simuleringer i industri, forskning og planlegging

Hva tror du brønnboring, aksjehandel, modellering, trafikkplanlegging og værvarsling har til felles? Her kan du se noen eksempler på hva datasimuleringer brukes til.

CC BY-SASkrevet av Kristin Bøhle.
Sist faglig oppdatert 11.01.2019

Læringsressurser

Forskning, metoder og modeller