Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Forsøk: Undersøk objekt i en plastilinklump

I denne oppgaven skal du finne ut hva som er inne i en plastilinklump uten å åpne den.

Hensikt

Denne oppgaven gir et inntrykk av hvordan det er å orientere seg med få sanser. Den eneste "sansen" du har her, er en pinne du kan stikke i plastilinet med.

Du skal finne ut hva som er inne i en plastilinklump uten å åpne den for å se. Underveis skal du sette opp hypoteser om hva denne gjenstanden kan være.

Steg for steg illustrasjon med teksten observasjon, hypotese, forsøk og teori.
Åpne bilde i et nytt vindu

Innledning

En teori er i naturvitenskapen en grunnleggende beskrivelse som det er stor grad av enighet om.
Ut fra observasjoner stiller forskere opp hypoteser som de ønsker å teste ut. Hypoteser er kvalifiserte gjetninger eller antakelser.
Deretter utfører de forsøk for å avsløre om hypotesen er gal. Det kalles å falsifisere hypotesen.
Hvis forskere ikke klarer å falsifisere hypotesen, kan den vise seg å være rett.

Utstyr

Plastilin, ukjent gjenstand, strikkepinne eller en utrettet binders

Framgangsmåte

  1. Hver person eller gruppe får utlevert en klump plastilin med en ukjent gjenstand i.
  2. Dere skal prøve å finne ut hva denne gjenstanden er, ved å stikke i klumpen med strikkepinne, utrettet binders eller liknende.
  3. Først skal dere prøve å lage en hypotese (gjetning) om hva som er inne i klumpen uten å gjøre noe annet enn å se på den.
  4. Etter fem stikk skal dere lage en ny hypotese om hva som befinner seg inne i klumpen (eller beholde den gamle om den fortsatt virker sannsynlig).
  5. Deretter skal dere stikke fem ganger til og lage en ny hypotese.
  6. Dette gjentas for hvert femte stikk inntil dere totalt har stukket 25 ganger.
  7. Den siste hypotesen er den endelige hypotesen.
  8. Åpne deretter klumpen og drøft hvordan innholdet samsvarte med hypotesen.

Tips

Lag en tegning av klumpen og kryss av for hvor dere stikker etter hvert stikk. Prøv å lage en tegning av det som er inne i klumpen, ved hjelp av kryssene.

Plastilinpølser i mange farger. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Resultat

Hypotese før første stikk:
Hypotese etter 5 stikk:
Hypotese etter 10 stikk:
Hypotese etter 15 stikk:
Hypotese etter 20 stikk:

Endelig hypotese etter 25 stikk:
Hva var det som var inne i klumpen?

Konklusjon

Hvordan gikk det med den endelige hypotesen din?

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Bjørg E. B. Aurebekk.
Sist faglig oppdatert 24.01.2019

Læringsressurser

Forskning, metoder og modeller