Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Volum og overflate

De fire første oppgavene skal løses uten hjelpemidler.

2.6.1

Fyll ut tabellen

m3

dm3

cm3

mm3

0,002

2

2 000

2 000 000

15

250

760 000

vis fasit

m3

dm3

cm3

mm3

0,002

2

2 000

2 000 000

0,015

15

15 000

15 000 000

0,000 250

0,250

250

250 000

0,000 760

0,760

760

760 000

2.6.2

Gjør om til kubikkdesimeter, dm3.

a) 6 700 cm3

vis fasit

6 700 cm3=6,7 dm3

b) 1 m3

vis fasit

1 m3=1 000 dm3

c) 900 000 mm3

vis fasit

900 000 mm3=0,9 dm3

2.6.3

Legg sammen og skriv svaret i liter.

a) 3,4 dm3+800 cm3+0,001 m3

vis fasit

3,4 dm3 + 800 cm3+0,001 m3=3,4 dm3+0,8 dm3+1,0 dm3=5,2 dm3=5,2 L

b) 430 000 mm3+7 800 cm3+0,045 m3

vis fasit

430 000 mm3 + 7 800 cm3+0,045 m3  =0,43 dm3+7,8 dm3+45 dm3  =53,23 dm3  =53,23 L

2.6.4

Fyll ut tabellen

L

dL

cL

mL

2,1

21

210

2 100

150

25

250

76

vis fasit

L

dL

cL

mL

2,1

21

210

2 100

15

150

1 500

15 000

0,25

2,5

25

250

0,076

0,76

7,6

76

2.6.5

En eske har form som vist på figuren. Esken har ikke lokk.

Eske med mål, lengde 60,0 cm, bredde 22, 0 cm og høyde 20,0 cm. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

a) Regn ut arealet av grunnflaten

vis fasit
60 komma null cm multiplisert med 22 komma 0 cm er lik 1320 kvadrat cm. cas-utkilpp.
Åpne bilde i et nytt vindu

Arealet av grunnflaten er 1 320 cm2.

b) Regn ut volumet av esken. Gi svaret i liter.

vis fasit
1320 kvadrat cm multiplisert med 20 cm er lik 26400 kubikk cm. cas-utkilpp.
Åpne bilde i et nytt vindu

Volumet av esken er 26 400 cm3=26,4 dm3=26,4 L.

c) Regn ut overflata av esken.

vis fasit

Overflata av esken er lik arealet av bunnen pluss arealet av to langsider pluss arealet av to endesider, altså totalt 5 sider.

Arealtet av bunnen + arealet av de 4 sideflatene er lik 4600 kvadrat cm. cas-utklipp.
Åpne bilde i et nytt vindu

Overflata er 4 600 cm2.

2.6.6

En kartong med appelsinjuice har målene:
Høyde 24,0 cm, bredde 6,6 cm og dybde 6,4 cm.


Hvor mye rommer juicekartongen? Gi svaret i liter.

vis fasit
Volumet er lik 6 komma 6 cm multilpisert med 6 komma 4 cm multiplisert med 24 cm. casutklipp.
Åpne bilde i et nytt vindu

Kartongen rommer 1 013,8 cm3=1,0 dm3=1,0 L.

2.6.7

En tilhenger har følgende mål.
Lengde: 2037 mm
Bredde: 1160 mm
Høyde: 350 mm

a) Hvor mange liter rommer tilhengeren?

vis fasit
Volumet er lik 20 komma 37 dm multilpisert med 11 komma 60 dm multiplisert med 3 komma 50 dm. casutklipp.
Åpne bilde i et nytt vindu

Tilhengeren rommer 827 liter.

Største nyttelast tilhengeren kan ha er 610 kg.

b) Hvor tykt lag med grus kan du fylle oppi tilhengeren når 1 liter grus veier 2,5 kg?

vis fasit

Her kan det være greit å sette opp en likning. Vi kan regne ut massen i kg ved å multiplisere antall liter grus med antall kg grus per liter. Antall liter grus får vi ved å multiplisere lengden med bredden og videre med den ukjente høyden, som vi her kaller h. Dette regnestykket skal bli 610 kg, som er den største nyttelasten.

Vi får

20,37 dm·11,60 dm·h·2,5kgdm3=610 kg

Her har vi tatt med enhetene for å kontrollere at vi ikke har andre typer enn dm og kg. Når vi løser dette i GeoGebra, kan vi skrive inn enhetene og få tallsvaret med riktig enhet i tillegg! Da må vi i tilfelle bruke kommandoen "Løs(likning, variabel)" sammen med knappen for numerisk utregning .

20 komma 27 dm multiplisert med 11 komma 60 dm multiplisert med høyden multiplisert med 2.5 kg pr kubikk dm er lik 600 kg. casutklipp.
Åpne bilde i et nytt vindu

Det kan fylles et gruslag med en tykkelse på 1,03 dm=10,3 cm.

Alternativ løsning

Vi finner først ut hvor mange liter grus vi får av 610 kg. Deretter regner vi ut arealet av grunnflaten i tilhengeren. Til slutt tar vi volumet av grus og deler på grunnflaten for å finne høyden. Vi tar hele tiden med enhetene i CAS-utregningen som kontroll.

610 kg dividert på 2,5 kg per liter er lik 244 liter.casutklipp.
Åpne bilde i et nytt vindu

2.6.8

Dame på luftmadrass i bassenget. Foto.

Et svømmebasseng har en rektangelformet bunn med lengde 9,80 m og bredde 5,20 m. Høyden er over alt 1,90 m. Alle målene er innvendige. Veggene og bunnen i bassenget er av betong og er 20 cm tykke.

a) Hvor mange kubikkmeter betong har det gått med til å lage vegger og bunn?

vis fasit

Her er det kanskje enklest å regne ut det utvendige og det innvendige volumet av bassenget og trekke de fra hverandre. For å spare litt inntasting, starter vi med å skrive inn de tre målene i variablene l, b og h. Vi tar med enheten "m" her for å få enhet på svaret.

Lengde = 9,8, bredde = 5,2 og høyde = 1,9. casutklipp.
Åpne bilde i et nytt vindu

Så regner vi ut det utvendige volumet inkludert vegger og gulv og det innvendige volumet og trekker disse fra hverandre.

utvendige mål minus innvendige mål.casutklipp.
Åpne bilde i et nytt vindu

Det gikk med 23,1 m3 betong.

Alternativt kan vi regne ut volumet av bunnen og de fire veggene direkte.

b) Hvor mange kvadratmeter fliser har gått med til å bekle vegger og bunn i bassenget? Se bort i fra fuger mellom flisene.

vis fasit

Vi må regne ut (det innvendige) arealet av de fire veggene pluss bunnen.

9 komma 8 multiplisert med 5 komma 2 +9 komma 8 multiplisert med 1 komma 9 multiplisert med 2 pluss 5 komma 2 multiplisert med 1 komma 9 multiplisert med 2 .casutklipp.
Åpne bilde i et nytt vindu

Det gikk med 108 m2 fliser.

2.6.9

Figuren nedenfor viser en traktorskuffe.

Traktorskuffe med mål, lengde 230 cm, bredde 86 cm og høyde 76 cm. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Skuffen er laget av jernplater med en tykkelse på 6 mm. Jernet har en vekt på 7,87 g per cm3

Hvor mange kilo veier skuffen?

vis fasit
230 cm multiplisert med 86 cm pluss 230 cm multiplisert med 76 cm pluss86 cm multiplisert med 76 cm dividert på 2 og multiplisert med 2 multiplisert med 0 komma 6 cm multiplisert med 7 komma 87 gram per kubikkcentimeter.casutklipp.
Åpne bilde i et nytt vindu

Vekten av skuffen blir: 206805 g210 kg.

2.6.10

Kanal tverrsnitt
Åpne bilde i et nytt vindu

Det er planlagt å grave ut en 2 km lang kanal. Kanalen skal være 2,5 m dyp, 5 m bred øverst og 2,5 m bred i bunnen. Sidene skråner jamt.

Hvor mange kubikkmeter masse må graves ut?

vis fasit
5 meter+2 komma 5 meter dividert på 2 multiplisert med 2 komma 5 og 2000 meter.casutklipp.
Åpne bilde i et nytt vindu

Antall kubikkmeter som må graves ut er 18 750 m3.

2.6.11

En kakeboks har form som en sylinder. Kakeboksen har en diameter på 21,0 cm og en høyde på 16,0 cm. Hvor mange liter rommer kakeboksen?

vis fasit
Pi multiplisert med parantes 21 dividert på 2 parantes slutt i andre multiplisert med 16
Åpne bilde i et nytt vindu

Kakeboksen rommer 5,5 liter.

2.6.12

En oljetank har form som en sylinder. Oljetanken er 5,0 meter høy. Diameteren er 3,0 meter.

a) Hvor mange liter olje rommer oljetanken?

vis fasit
Pi multiplisert med parantes 3 dividert på 2 parantes slutt i andre multiplisert med 5.casutklipp.
Åpne bilde i et nytt vindu

Volumet av oljetanken er 35 m3=35 000 dm3=35 000 liter.

b) Regn ut overflaten av oljetanken.

vis fasit

Overflaten O av en sylinder med topp og bunn er gitt ved formelen O=2πr·h+2·πr2.

2 multiplisert med pi multiplisert med 1 komma 5 og 5 pluss 2 multiplisert med pi og 1 komma 5 i andre.casutklipp.
Åpne bilde i et nytt vindu

Overflaten av oljetanken er 61 m2.

2.6.13

En gryte har form som en sylinder. Gryta har en diameter på 260 mm og rommer 8 liter. Regn ut høyden til gryta.

vis fasit
8 dm i tredje er lik pi multiplisert med 1 komma 3 dm i andre multiplisert med høyden.casutklipp.
Åpne bilde i et nytt vindu

Høyden til gryta er 1,51 dm=151 mm.

2.6.14

En tresøyle har form som en sylinder med diameter 30 cm og høyde 4,20 m. Søylen skal gis to strøk maling. En liter maling dekker 6 m2. Hvor mye maling vil gå med?

vis fasit

Regner ikke topp og bunn i dette tilfellet.

2 multiplisert med 2 og pi og 0 komma 15 meter og 4 komma 2 meter dividert på 6 kvadratmeter over liter.casutklipp.
Åpne bilde i et nytt vindu

Det vil gå med 1,32 liter maling

2.6.15

Gizapyramidene. Foto.

Verdens mest kjente pyramide, Keopspyramiden like utenfor Kairo i Egypt, har kvadratisk grunnflate med sidelengde 230 m. Høyden på pyramiden var opprinnelig 146 meter, men 10 meter har forsvunnet.

a) Finn volumet av den opprinnelige Keopspyramiden.

vis fasit

Volumet av en pyramide er gitt ved formelen V=G·h3.

V er lik 230 meter multiplisert med 230 meter og 146 meter dividert på 3.casutklipp.
Åpne bilde i et nytt vindu

Volumet V av Keopspyramiden blir 2 570 000 m3.

Et svømmebasseng har en lengde på 25,0 meter, en bredde på 12,5 meter og en gjennomsnittsdybde på 2,4 meter.

b) Hvor mange liter rommer dette svømmebassenget?

vis fasit
V er lik 250 dm multiplisert med 125 dm og 24 dm.casutklipp.
Åpne bilde i et nytt vindu

Svømmebassenget rommer 750 000 liter.

c) Hvor mange slike basseng rommer den opprinnelige Keopspyramiden?

vis fasit
2570000 kubikkmeter dividert på 750 kubikkmeter.casutklipp.
Åpne bilde i et nytt vindu

Keopspyramiden rommer 3430 svømmebasseng av denne typen.

2.6.16

Kjegle med mål
Åpne bilde i et nytt vindu

Gitt en kjegle med radius 12,0 cm og høyde 24,0 cm.

a) Finn volumet av kjeglen.

vis fasit

Volumet av en kjegle er gitt ved formelen V=πr2·h3.

Volumet er lik pi multiplisert med 12 i andre og 24 dividert på 3.casutklipp.
Åpne bilde i et nytt vindu

Volumet av kjeglen er 3619 cm3.

b) Finn overflaten av kjeglen.

vis fasit

Overflaten av en kjegle med bunn er gitt ved formelen O=πr2+πr·s.

Finner først sidekanten s ved hjelp av Pytagoras´ læresetning.

s i andre er lik 12 i andre pluss 24 i andre.casutklipp.
Åpne bilde i et nytt vindu

Overflaten av kjeglen er 1 463 cm2.

2.6.17

En kjegle har radien 2,4 dm og en sidekant på 6,4 dm.

a) Finn høyden i kjeglen.

vis fasit

Bruker Pytagoras´ lærestning og finner høyden.

(sidekant)2=(radien)2+(høyden)2s2=r2+h2

6 komma 4 i andre er lik 2 komma 4 i andre pluss h i andre.casutklipp.
Åpne bilde i et nytt vindu

Høyden er 5,9 dm.

b) Finn volumet av kjeglen.

vis fasit
V er lik pi multiplisert med 2 komma 4 i andre og 5 komma 9 dividert på 3.casutklipp.
Åpne bilde i et nytt vindu

Volumet er 36 dm3.

2.6.18

Appelsiner som henger på et tre. Foto.

En kuleformet appelsin har en diameter på 8,0 cm.

a) Finn overflaten av appelsinen.

vis fasit

Overflaten = 4·π·r2=4·π·(4,0 cm)2=200 cm2.

b) Forklar hva overflaten er i praksis.

vis fasit

Overflaten av appelsinen er arealet av skallet.

c) Finn volumet av appelsinen.

vis fasit

Volumet =4·π·r33=4·π·(4,0 cm)33=270 cm3.

Skallet på appelsinen er 3 mm tykt.

d) Finn volumet av den spiselige delen av appelsinen (dersom du ikke er en som spiser skallet da).

vis fasit

Radien av selve appelsinkjøttet: 4,0 cm-0,3 cm=3,7 cm.

Volumet av appelsinen uten skall: 4·π·r33=4·π·(3,7 cm)33=210 cm3.

e) Finn volumet av skallet.

vis fasit

Volumet av skallet er ytre volum minus indre, altså 270 cm3-210 cm3=60 cm3.

2.6.19

Iskremmerhus. Illustrasjon.

En kroneis består av en kjegleformet kjeks med is. I tillegg er det ei halvkule med is øverst. Diameteren på kjeksen er 6,0 cm. Høyden på kjeksen er 12,0 cm.

a) Finn radien i kula.

vis fasit

Radien i kula er den samme som radien på kjeksen, dvs. 3,0 cm.

b) Finn volumet av isen.

vis fasit

Volum halvkule med is: 4·π·(3,0 cm)33·12

Volum av kjegle med is: π·(3,0 cm)2·12,0 cm3

4multiplisert med 4 pi og 3 i tredje over 3 multiplisert med 1 over 2 pluss pi multiplisert med 3 i andre og 12 over 3.casutklipp.
Åpne bilde i et nytt vindu

Samlet mengde is blir 170 cm3=0,17 L=1,7 dL.

CC BY-SASkrevet av Stein Aanensen og Olav Kristensen.
Sist faglig oppdatert 25.02.2020

Læringsressurser

Volum og overflate