Hopp til innhold

Fagstoff

Volum og overflate av pyramider

Vi kan se på en pyramide som et prisme der alle sidekantene (unntatt de som danner grunnflaten) møtes i en spiss. Når grunnflaten i en pyramide er en trekant, sier vi at vi har en trekantet pyramide. Når grunnflaten er en firkant, sier vi at vi har en firkantet pyramide.
Pyramidene i Giza. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
Bilde av en rett firkantet pyramide og en rett trekantet pyramide
Åpne bilde i et nytt vindu

Når grunnflaten i en pyramide er en trekant, sier vi at vi har en trekantet pyramide. Når grunnflaten er en firkant, sier vi at vi har en firkantet pyramide.

Pyramiden er rett når høyden fra toppunktet treffer sentrum i grunnflaten.

Volumet av en pyramide vil alltid være 13 av volumet av et rett prisme med samme grunnflate og høyde.

Volumet av en pyramide er gitt ved formelen

V=G·h3

Utbrettet firkantet pyramide. Bilde.
Åpne bilde i et nytt vindu

For å finne overflaten til for eksempel en rett firkantet pyramide, kan det være til hjelp å tenke seg pyramiden klippet opp og brettet ut slik figuren viser.


Overflaten er summen av arealene til firkanten og de fire trekantene.

Eksempel

Bilde av en firkantet pyramide
Åpne bilde i et nytt vindu

Regn ut volum og overflate av en firkantet pyramide der grunnflaten er et kvadrat med sider 3,0 cm og høyden er 5,0 cm.

V = G·h3=3,0 cm·3,0 cm·5,0 cm3=15 cm3

Når vi skal regne ut overflaten, må vi finne arealet av de fire trekantene (sideflatene) i pyramiden.

For å regne ut arealet av disse trekantene, må vi finne høyden, a.

Regne ut høyden i en pyramide med Pytagoras i Geogebra. a i andre er lik  3,0 over 2 i andre pluss 5,0 i andre. a er lik 5,22. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Vi bruker Pytagoras’ setning

Regne ut overfalten av firkantet pyramide i GeoGebra. O er lik 3,0 cm multiplisert med 3,0 cm + 4 multiplisert med 3,0 cm multiplisert 5,22 cm over 2. O er like 40,32 cm i andre. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Vi kan da regne ut overflaten

O=40 cm2

Merk at vi her har lagt inn "cm" som en variabel i CAS-verktøyet. Vi behøver ikke å gjøre det, men da ser vi at vi kommer ut med riktig benevning siden cm·cm=cm2. Regnestykket skal stemme også når benevningen er med.

CC BY-SASkrevet av Olav Kristensen, Stein Aanensen og Bjarne Skurdal.
Sist faglig oppdatert 14.09.2018

Læringsressurser

Volum og overflate