Hopp til innhold

Fagstoff

Volum og overflate av sylinder

Vi har greie formler for volum og overflate av sylindre.

Figuren viser en sylinder. Grunnflaten er en sirkel, og sylinderen er rett når høyden fra sentrum i toppflaten treffer sentrum i grunnflaten.

Her er også volumet lik G·h . Det betyr at

V=πr2·h

For å finne overflaten må vi tenke oss sylinderen klippet opp og lagt ut slik tegningen viser. Topp og bunn gir to sirkler, og sideflaten gir et rektangel med grunnlinje lik omkretsen til sirklene.

Formler for volum og overflateareal til en sylinder med høyde h og r som radius i grunnflaten.

V=πr2·h  ,   O=2·πr2+2πr·h

Areal av en sylinder. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Eksempel

I en sylinderformet kakeboks er diameteren i grunnflaten d=25,4 cm og høyden h=11,2 cm.

Regne ut volum av sylinder i GeoGebra. Bilde.
Åpne bilde i et nytt vindu

Volumet blir

V = G·h=πr2h=π·25,4 cm22·11,2 cm=5 680 cm3=5,68 dm3=5,68 L

Overflaten består av topp og bunn som er sirkelformet og en rektangulær sideflate.

Regne ut overflaten til en sylinder i GeoGebra. Bilde.
Åpne bilde i et nytt vindu

Arealet til overflaten blir

O = 2·πr2+2πr·h=2·π·25,4 cm22+2·π·25,4 cm2·11,2 cm=1 910 cm2

CC BY-SASkrevet av Olav Kristensen og Stein Aanensen.
Sist faglig oppdatert 13.09.2018

Læringsressurser

Volum og overflate