Hopp til innhold

Fagstoff

Volum og overflate av kjegler og kuler

Vi har greie formler for volum og overflate av både kjegler og kuler.
Iskremkjeks. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Volum og overflate av kjegler

Volumet av en rett kjegle er 13 av volumet av en rett sylinder med samme grunnflate og høyde.

V = G·h3= πr2·h3

Kjegle. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

For å finne overflaten må vi tenke oss kjeglen klippet opp og lagt ut slik tegningen nedenfor viser.

Overflaten består av en sirkel, grunnflaten, og en sirkelsektor som er en del av en sirkel med radius s. Vi sier at s er sidekanten i kjeglen.

Buen i sirkelsektoren er lik omkretsen til grunnflaten.

Forholdet mellom arealet til sirkelsektoren og stor sirkel er lik forholdet mellom buelengden til sirkelsektoren og omkretsen til stor sirkel.

To sirkler. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Asirkelsektorπs2=2πr2πsAsirkelsektor=πs22πr2π s Asirkelsektor=πrs

Formler for volum og overflate av en kjegle

V=πr2·h3

O=πr2+πr·s

Høyden h står alltid vinkelrett på grunnflaten og s er lengden av sidekanten.

Eksempel

Regn ut volum og overflate av en kjegle der diameter i grunnflaten d=3,0 cm og høyden
h=5,0 cm

Regne ut volum av kjegle i GeoGebra. Bilde.
Åpne bilde i et nytt vindu

V=πr2·h3

V=12 cm3

Når vi skal regne ut overflaten, må vi finne arealet av sirkelsektoren med radius s.

Regne ut sidekant i kjegle i GeoGebra. Bilde.
Åpne bilde i et nytt vindu

Vi finner sidekanten i kjeglen, s ved å bruke Pytagoras' setning.

Regne ut overflaten av sirkelsektor i Geogebra. Bilde.
Åpne bilde i et nytt vindu

O=πr2+πr·s

O=32 cm2

Volum og overflate av kule

Vi kan finne volum og overflate av en kule ved å bruke formlene nedenfor.

Bilde av en kule
Åpne bilde i et nytt vindu

Volum og overfalte av en kule

V=4πr33 og O=4πr2

Eksempel

Regn ut volumet og overflaten av en kule med radius r=5,0 cm.

Regne ut volum av kule i GeoGebra. V = 4 multiplisert med pi multiplisert med 5,0 i tredje. V = 523,6. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

V=530 cm3

Regne ut overfalten av en kule i GeoGebra. 4 multiplisert med pi multiplisert med 5,0 i andre er lik 314,3. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

O=310 cm2

CC BY-SASkrevet av Olav Kristensen og Stein Aanensen.
Sist faglig oppdatert 14.09.2018

Læringsressurser

Volum og overflate