Hopp til innhold

Fagstoff

Måleenheter for volum

Skal vi måle volumet av en romfigur i kubikkcentimeter, cm³, eller skal vi bruke liter eller kanskje desiliter? Vi tar metriske enheter først.
En blå kube. Foto.

En terning med sidekanter 1 cm, har et volum på én kubikkcentimeter,1 cm3.

En terning med sidekanter på 1 meter har volum på 1 kubikkmeter, 1 m3.

En terning med sidekanter på 1 desimeter har volum på 1 kubikkdesimeter, 1 dm3.

En terning med sidekanter på 1 millimeter har volum på 1 kubikkmillimeter, 1 mm3.

Kvadrat på ruteark. Ilustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

I hver rute i diagrammet ovenfor kan vi legge en terning med sidekanter lik 1 cm. Vi ser diagrammet rett ovenfra. Det er plass til 10·10=100 terninger.

Dersom vi legger 10 lag med terninger oppå hverandre, får vi en høyde på 10 cm som er lik 1 dm. Det blir til sammen 100·10=1 000 terninger.

Det er altså plass til 1000 terninger med sidekanter på 1 cm i én terning med sidekanter på 1 dm.

Det betyr at

1 dm3=1000 cm3 og 1 cm3=11000dm3=0,001 dm3

Tilsvarende er 1 m3=1000 dm3 og 1 cm3=1000 mm3.

Eksempel

2,3 m3=2300 dm3=2 300 000 000 mm3

450 cm3=0,450 dm3

Når vi setter opp måleenhetene for volum etter hverandre som i tabellen nedenfor, kan vi ha som huskeregel at vi må gange med 1000 når vi går én plass til høyre i tabellen (flytte komma tre plasser til høyre), og dele med 1000 når vi går én plass til venstre (flytte komma tre plasser til venstre).

m3

dm3

cm3

mm3

2,3

2 300

2 300 000

2 300 000 000

0,000 45

0,45

450

450 000

Måleenheten liter

Fra dagliglivet er du nok mer vant til å bruke måleenheten liter (L) for volum. Det gjelder for eksempel om det er melk som en del i matoppskrifter eller om det er bensin som skal kjøpes til mopeden.

Sammenhengen mellom liter og måleenhetene kubikkmeter, kubikkdesimer osv, er at 1 liter er definert lik 1 dm3. Det vil si at 1 liter er det samme som 1 kubikkdesimeter.

En liter melk og en kube. Bilde.
Åpne bilde i et nytt vindu

Siden 1 m3=1000 dm3 betyr det at en melketank på 3 kubikkmeter inneholder 3 000 liter melk! Fra dagliglivet er du kjent med litermålet

Litermål og desilitermål. Bilde.
Åpne bilde i et nytt vindu

Du er nok også kjent med at en liter deles inn i desiliter, centiliter og milliliter hvor

1L  =  10 dL=100 cL = 1000 mL1dL = 10 cL = 100 mL1 cL = 10 mL

CC BY-SASkrevet av Olav Kristensen og Stein Aanensen.
Sist faglig oppdatert 05.06.2019

Læringsressurser

Volum og overflate