Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Grunneierens vindturbindilemma

Vindturbiner gir ny og ren energi, men påvirker også naturen, dyrelivet, lokalbefolkningen og næringsaktiviteter. Skal grunneieren si ja eller nei til utbygging av vindturbinar på eiendommen sin? Hjelp grunneieren med å ta en beslutning i dilemmaet.
Vindturbin i silhuett, bergrabbe med forvridd furu i forgrunnen. Store kontraster og sterk farge på himmelen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

I denne oppgaven skal du utforske dine egne og klassens holdninger til vindturbiner. Du skal finne kunnskap om fordeler og ulemper med vindturbiner, knyttet til flere interesser. Denne kunnskapen trenger du når du skal argumentere og hjelpe grunneieren til å komme til en konklusjon.

Del 1. Ta noen valg for denne casen

Person foran PC med spørsmålstegn over hodet. Illustrasjon.

Du er grunneier i området der vindturbinene skal plasseres og har interesser i noen næringsaktiviteter som blir påvirket av vindturbinene. Klimaendringene har du allerede merket på kroppen. Du ser med bekymring på utviklingen og har fått et personlig engasjement for å utvikle flere måter å produsere ren energi på.

Du blir tilbudt en pen erstatningssum for å frigjøre areal til vindturbinene. Pengene vil du kunne bruke til å investere i tiltak som vil være bra for miljøet. Dessuten har andre i familien interesse i at det blir utbetalt en stor erstatningssum.

På den andre siden ønsker et av barna dine å overta eiendommen. Det voksne barnet ditt har planer som ikke vil kunne gjennomføres hvis det settes opp vindturbiner. Hen ønsker å overta og drive eiendommen videre slik den er i dag. Du opplever at dette kan utvikle seg til en familiekonflikt.

Det er en del fugler i området som vil få hekkingen forstyrret, og som kan bli negativt påvirket av vindturbinene. Området er også et populært turområde, og lokalbefolkningen har opprettet protestgrupper mot vindturbinene.

Bestem deg for disse forholdene:

  1. Velg deg et område du kjenner godt. Forestill deg at vindturbinene skal settes der.
  2. Grunneieren har næringsinteresser som blir påvirket av vindturbinene, hvilke? Er vindturbinene en fordel eller ulempe? Velg én eller flere relevante næringer for ditt programområde.
  3. Hvordan har grunneieren merket klimaendringene på kroppen?
  4. Hvilke miljøtiltak vil grunneieren investere erstatningssummen i?
  5. Forestill deg at du er det voksne barnet som vil overta eiendommen. Hvordan vil vindturbinene hindre planene dine?
  6. På hvilken måte kan de ulike interessene i familien skape konflikter?
  7. Hvilke innvendinger har lokalbefolkningen? Er det noen i lokalbefolkningen som ønsker at det skal bygges vindturbiner? Hvorfor?

Del 2. Velg arbeidsmåte

Alternativ 1. Lag en konklusjon

Hjelp grunneieren med å ta en beslutning. Hva skal grunneieren gjøre? Skal grunneieren tilby arealet eller kjempe i mot? Hva taler for eller i mot? Hvilke problemer og løsninger/muligheter står grunneieren overfor? Begrunn.

Alternativ 2. Diskuter påstander

  1. Spør eleven som sitter ved siden av deg hva han eller hun mener. Lytt uten å argumentere mot eller med.
  2. "Vindturbiner på land er noe av det mest miljøvennlige vi har." Hva mener du om denne påstanden? Begrunn. Bruk gjerne skjemaet.

Alternativ 3. Undersøk fakta

Velg deg én eller flere næringsinteresser i naturbruk. Hvor ille er det egentlig for naturbruksnæringene med vindturbiner på land? Finnes det fordeler?

Finn ut hvordan vindturbiner påvirker ulike næringsinteresser. Noter ned det du finner ut. Husk å ta vare på lenken du har tatt informasjonen fra. Finn gjerne pålitelige kilder selv.

Relatert innhold

Hvilke kilder kan vi stole på, og kan vi bruke dem som vi vil? Vi trenger kompetanse i å søke informasjon, og være i stand til å vurdere kvaliteten.

CC BY-SASkrevet av Randi Helene Tillung.
Sist faglig oppdatert 02.03.2020

Læringsressurser

Bærekraft