Hopp til innhold

Kultur og samhandling (SR-SSR vg1)

Etikk og bærekraft

Forbrukerne forventer at bedrifter skal handle både etisk og bærekraftig. I verdigrunnlaget til bedriftene finner vi formuleringer som forteller oss hvordan den enkelte bedrift tar samfunnsansvar.

Bærekraft

Vi befinner oss i en verden som er i en omstillingsprosess. Bedrifter må tenke bærekraft i alle ledd i verdikjeden og ta sitt samfunnsansvar. Dette krever at vi i servicenæringen tenker på hvordan vi kan bidra til en bærekraftig utvikling, samtidig som vi opprettholder lønnsomheten i næringen.

Læringsressurser

Bærekraft