Hopp til innhold

Fagartikkel

Er bærekraftig vekst og økt forbruk mulig?

Norske myndigheter har som mål at utviklingen i Norge skal være bærekraftig. Samtidig blir det hevdet at vi må ha økt forbruk for å "holde hjulene i gang". Er dét mulig å kombinere med bærekraftig forbruk?

Stadig forbruksvekst?

Grafen viser at forbruket i Norge har økt jevnt fra 2000 til 2018 (Grensehandel og handel i utenlandske nettbutikker kommer i tillegg). Når vi vet at mellom 60 og 80 % av miljøpåvirkningen vår kommer fra privat forbruk, må dette med i vurderingen hvis vi skal oppnå en bærekraftig utvikling.

Selv om det kan være lett å skyve ansvaret over på myndigheter og politikere, er det mye vi kan gjøre selv: Vi bestemmer selv hva vi skal kjøpe (og kaste).

Bruttonasjonalprodukt – mål på velferd?

Bruttonasjonalprodukt (BNP) er et mål på den totale verdien av det som produseres av varer og tjenester i et land. Hvis BNP per innbygger øker i en periode, sier vi at vi har økonomisk vekst og at verdiskapningen øker. For at dette skal kunne skje, må det kjøpes flere varer og tjenester – forbruket må øke.

Graf som viser eksponentiell vekst. Grafikk.

Er det mulig med eksponentiell vekst i det uendelige?

Oppmerksomheten rundt bærekraftig utvikling har blitt større. Flere har stilt spørsmålstegn ved hvor bærekraftig det er hvis alle land i verden har et mål om økonomisk vekst, og gjerne økt økonomisk vekst. Det vil si at veksten i seg selv også skal øke.

Dette kjenner vi som ukontrollert vekst eller eksponentiell vekst. Er dette fysisk mulig?

Diskutér

Er det mulig å ha både bærekraftig utvikling og økt vekst?

Kilder

Bazilchuk, Nancy (2016, 21. februar). Slik påvirker forbruket ditt miljøet. For NTNU på forskning.no. Hentet fra https://forskning.no/ntnu-miljogifter-partner/slik-pavirker-forbruket-ditt-miljoet/437293

Tønnessen-Krokan, Borghild (2019, 3. juli). Bærekraftig utvikling – et begrep som forplikter regjeringen. Dagsavisen, debatt. Hentet fra https://www.dagsavisen.no/debatt/berekraftig-utvikling-et-begrep-som-forplikter-regjeringen-1.1041908

Sist faglig oppdatert 10.09.2020
Skrevet av Thomas Bedin

Læringsressurser

Bærekraft

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter