Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Lag din egen reisekalkulator

Lag en reisekalkulator som sammenlikner ulike reisemål med tanke på klimagassutslipp, reisetid og andre faktorer.
Gutt og jente sitter i ei stue med pc og mobil. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Om oppgaven

Dere skal lage en reisekalkulator som skal hjelpe reisende med å avgjøre hvor de skal reise og hvordan de skal komme seg til reisemålet.

Først skal dere avgjøre hvilke kriterier som betyr noe for dere når dere skal ut og reise. Deretter skal dere lage selve kalkulatoren i et regneark.

Oppgave

Del 1: Diskuter hva som er viktigst

 1. Hvilke kriterier mener dere skal være med i en slik kalkulator? Diskuter og lag en oversikt.
 2. Prioriter kriteriene og vekt dem mot hverandre. Ta utgangspunkt i 100 % og fordel dette ut på de ulike kriteriene. Dere kan for eksempel gjøre slik:

Prioritet

Kriterium

vekting

1

Reisetid

50 %

2

Klimagassutslipp (reise + hotell)

40 %

3

Sykkelvennlig

10 %

Totalt

100%

Del 2: Lag reisekalkulatoren

 1. Lag et dynamisk regneark som beregner en total skår for et gitt reisemål.
 2. Brukeren skal taste inn verdier for ulike kriterier, som klimagassutslipp og reisetid. Regnearket skal gjøre om de verdiene som blir tastet inn, til en karakter.
 3. Totalskåren skal regnes ut på grunnlag av de enkelte karakterene. Karakterene skal gis en vekt etter hvor viktig dere synes kriteriet skal være. Bruk kriterier og vekting fra oppgave 1.

  Tips! Hvis dere synes det er vanskelig å få oversikt, så kan det være lurt å bare bruke 2–3 kriterier. Dere kan legge til flere i etterkant, hvis dere ønsker det.

 4. Den totale karakteren for reisemålet skal komme opp når man er ferdig med å skrive inn verdier.
 5. Det skal være mulig å legge inn verdier for flere reisealternativer.
 6. Legg vekt på design og brukervennlighet. Det kan være lurt å teste ut regnearket på noen andre.

Dere for eksempel sette det opp slik:

Klimagassutslipp

Karakter

> 2000 kg CO2e

1

500 - 2000 kg CO2e

2

200 - 500 kg CO2e

3

50 - 200 kg CO2e

4

< 50 kg CO2e

5

Skalaen som brukes i klimatsmartsemester.se kan være fin å ta utgangspunkt i når dere jobber med kalkulatoren.

HVIS-funksjonen i regneark

For å løse denne oppgaven får du kanskje bruk for HVIS-funksjonen i regnearket.

En HVIS-funksjon sammenligner innholdet i en celle med en angitt verdi, og returnerer én verdi hvis svaret er sant, og en annen verdi hvis svaret er usant.

Eksempel 1:

Hva blir resultatet i celle A2 i regnearket under?

Utsnitt av regneark med formel. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu
Løsningsforslag

Hvis verdien i A1 er større enn 1000, så returneres funksjonen "JA" til celle A2. I dette tilfellet er verdien i A1 500. Siden 500 ikke er større enn 1000, returneres verdien "NEI" til celle A2.

Eksempel 2:

Formelen under kan bli nyttig i reisekalkulatoren din. Prøv å forklare hva den gjør.

Utsnitt av regneark med formel. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu
Løsningsforslag

Denne funksjonen sammenligner først verdien i celle A1 med 2000. Hvis det er sant at verdien i A1 er større enn 5000, returneres "5". Hvis dette ikke er sant, vil funksjonen sjekke om A1 er større enn 500.

Hvis dette er sant, returneres "4", og hvis ikke, sjekker funksjonen en ny verdi. Til slutt sjekker funksjonen om A1 er større enn 50. Hvis det er sant, returneres "2", hvis ikke returneres "1".

På denne måten kan vi bruke en funksjon til å omgjøre en verdi som tastes inn til en forhåndsdefinert verdi, slik som i tabellen med klimagassutslipp.

Forslag til ressurser

Etter å ha laget kalkulatoren

 • Var det noen kriterier som var vanskelige å bedømme?
 • Hva skal man gjøre med kriterier som ikke er mulig å tallfeste?
 • Test ut kalkulatoren på noen andre og få innspill på brukervennlighet og design.
 • Diskuter svakheter ved kalkulatoren og foreslå mulige forbedringer.

Videre arbeid

Lag et program som beregner total skår for reisemålet, basert på inndata som bruker legger inn.

CC BY-SASkrevet av Thomas Bedin.
Sist faglig oppdatert 14.02.2020

Læringsressurser

Bærekraft