Hopp til innhold

Fagartikkel

Hvordan ivaretar vi sikkerheten?

Å ta godt vare på barn og unge er noe av det viktigste samfunnet vårt kan gjøre. Derfor må vi alltid prioritere sikkerheten høyt i barnehager, skoler, skolefritidsordninger og andre tilbud til de unge.

LK06
Et barn klatrer og har sikkerhetsutstyr. Foto.

Sikkerhet, ulykker og skader

Sikkerhet er selvsagt ikke et entydig begrep. Det er ikke mulig å gardere seg mot alle slags ulykker og skader, for vi skal også ta hensyn til barnets totale utvikling.

Lek er en prosess der barn lærer å mestre situasjoner som kan medføre risiko. De må gjøre noen nødvendige negative erfaringer, som å falle, å skli og å få skrubbsår, for å bli trygge mennesker.

For den som skal arbeide med barn, er det en utfordring å balansere hensynet til at barn skal få ta del i aktiviteter som gir utfordring og utvikling, opp mot hensynet til at man skal unngå at det skjer unødvendige og alvorlige uhell.

Forsikring

Både kommuner og private barnehageeiere har tegnet ulykkesforsikring for samtlige barn i barnehagen. Forsikringen gjelder under barnets opphold i barnehagen, på turer og ekskursjoner og på veien til og fra barnehagen.

Hvordan ivaretar vi sikkerheten?

Myndighetene har utarbeidet en rekke retningslinjer, forskrifter og vedtekter som skal gi maksimal sikkerhet på steder der barn og unge oppholder seg: på lekeplasser, i barnehager, på fritidsklubber og på skoler. Staten har også innført bestemmelser for leker og utstyr som brukes på de forskjellige arenaene.

Viktige bestemmelser

Myndighetene har innført en rekke lover og regler som skal hjelpe oss til å ta vare på barn og unges sikkerhet.

 • forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr
 • forskrift om sikkerhet ved leketøy
 • forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

I tillegg finnes det mange andre lover og forskrifter som inneholder bestemmelser som er viktige for arenaene til barn og unge. Noen eksempler er

 • brannvernloven
 • smittevernloven
 • lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester
 • forskrift om grunnskolen
 • forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstue
 • forskrift om vannforsyning og drikkevann

Utfordringer til deg

 1. Hvorfor er det ikke mulig å sikre at ulykker aldri forekommer?
 2. Les fagstoffet i lenken om miljørettet helsevern i barnehage og skole.
 3. Hva er grunnen til at barnehager må ha forsikring på barna som er i barnehagen?
 4. Diskuter når dere mener at barn kan få tohjulssykkel.
 5. Diskuter om barn skal få ha med private sykler i barnehagen.
 6. Gjør deg kjent med lovverket som er lenket opp på denne siden.
 7. Se videoen «Bruk hodet – bruk hjelm». Diskuter disse spørsmålene:
  • Når bør barn bruke hjelm?
  • Når og hvorfor skal voksne bruke hjelm?
  • Hvordan reagerer du når barn ikke bruker hjelm?
 8. Hvorfor tror du lovverket kan virke forebyggende på skader hos barn og unge?
Sist oppdatert 06.05.2018
Skrevet av Gro Nedberg Grønlid, Guri Bente Hårberg og Einar Gjærevold
Rettighetshaver: Terranova Media

Læringsressurser

Sikkerhet der barn og unge oppholder seg